Monat: Oktober 2016

A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv reformját tervezi az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság előterjesztette a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatát. A Bizottság célja a reformokkal a munkavállalók kiküldetésének elősegítése, a méltányos javadalmazási feltételek, valamint a küldő, és a fogadó tagállam vállalatai közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása. A várható módosítások három fő területet érintenek: a hosszú távú kiküldetések esetén az

Continue Reading

Kikerült az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás az Mt. hatálya alól

Az egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény 2016. szeptember 1. napjától hatályon kívül helyezte a Munka Törvénykönyvének (Mt.) azon rendelkezéseit melyek az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályait rögzítették, ezzel egyidejűleg az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás szabályai átkerültek a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Sztv.) törvény rendelkezései közé. A módosítások alapján a diákok és

Continue Reading

Az új polgári perrendtartásról szóló törvényt tárgyalja az Országgyűlés

2016. október 3-án kezdődött meg az új polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat részletesvita-szakasza az Országgyűlésben. A javaslat indoklása szerint az új törvény célja a perhatékonyság rendszerszintű megvalósítása, a felek közötti egyeztetés előmozdítására irányuló eljárási szabályok kialakítása, az osztott perszerkezet bevezetése, a csoportperek szabályainak megalkotása, a professzionális pervitel biztosítása érdekében a kötelező jogi képviselet kialakítása a törvényszékeken,

Continue Reading

Módosult az adózás rendjéről szóló törvény

A módosításokkal szűkült a lehetőség arra, hogy az adótartozással rendelkezők részesedésük eladásával próbáljanak kibújni a helytállási kötelezettség alól. Az új rendelkezések alapján az  adó megfizetésére kötelezhető a jogi személy tartozásaiért korlátozottan felelős, részesedését átruházó tag vagy részvényes (kivéve Nyrt. esetén) a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházott részesedéssel arányos részének erejéig, amennyiben a tag/részvényes a

Continue Reading

Europäische Kommission plant Reform der Richtlinie zur Entsendung von Arbeitnehmern

Die Europäische Kommission legte einen Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen vor.

Continue Reading

Gesetz über neue Zivilprozessordnung vor Parlament

Am 3. Oktober 2016 begann im Parlament die Debatte zu Details der Gesetzesvorlage zum neuen Gesetz über die Zivilprozessordnung.

Continue Reading

Öt millió forint bírságot szabott ki a GVH túlzó állítások miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szeptemberben megállapította, hogy a Manna Natúr Kozmetikum Kft. több termékkel (szappanok, fürdőgolyók, illóolajok, stb.) kapcsolatban széles körben alkalmazott a termékek kozmetikai funkciót illetően túlzó állításokat. A fogyasztók intenzív figyelemfelhívó hirdetések kapcsán juthattak el a cég honlapjára, ahol a termékek különböző kedvező hatásáról találhattak tájékoztatást. A GVH megállapította, hogy az egyes termékekről

Continue Reading

Gesetz über die Ordnung der Steuerzahlung wird modifiziert

Durch die Modifizierungen wird die Möglichkeit eingeengt, dass die über Steuerschulden Verfügenden durch Verkauf ihrer Anteile versuchen, ihren Zahlungsverpflichtungen zu entgehen. Aufgrund der neuen Bestimmungen kann der seinen Anteil übertragende Gesellschafter oder Anteilseigner (mit Ausnahme einer offenen Aktiengesellschaft), der für die Verbindlichkeiten der juristischen Person unbeschränkt haftet, bis zur Höhe des dem übertragenen Anteil verhältnismäßigen

Continue Reading

Közeleg a munkavédelmi képviselő-választásra szabott határidő

Korábbi hírlevelünkben jeleztük, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2016. július 8-ai módosításának megfelelően azon munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma a 20 főt eléri, kötelező munkavédelmi képviselőt választani. Azoknál a munkáltatóknál, ahol jelenleg nincs választott képviselő, a választást fél éven belül, azaz legkésőbb 2017. január 8- napjáig kell megtartani.

Continue Reading

Hírlevél 2016. szeptember-október

A tartalomból: A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv reformját tervezi az Európai Bizottság Kikerült az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás az Mt. hatálya alól Az új polgári perrendtartásról szóló törvényt tárgyalja az Országgyűlés Módosult az adózás rendjéről szóló törvény Közeleg a munkavédelmi képviselő-választásra szabott határidő Változások jövő évtől a Cafeteria-rendszerben

Continue Reading
[clean-login]