Bankjog, vállalat-finanszírozás

Bankjog, vállalat-finanszírozás

A vállalat-felvásárlások és fúziók, illetve a nemzetközi működőtőke magyarországi befektetéseinek kapcsán, mind a hitelezők, mind a hitelfelvevők és egyéb kötelezettek képviseletében rendszeresen közreműködünk hitelkonstrukciók megvalósításában – mind azok előkészítési, mind dokumentációs, illetve azt követő („post closing”) fázisában. Ennek keretében elkészítjük, illetve véleményezzük a teljes hiteldokumentációt, ideértve a biztosítékul szolgáló ingó- és ingatlan-jelzálog, vagyont terhelő zálog-, üzletrészen alapított zálog, vételi és eladási opciós szerződéseket, részvényóvadéki, árbevétel-, biztosítás- és osztalék-engedményezési megállapodásokat, anyavállalati és bankgaranciákat, azonnali inkasszós és kezesi megállapodásokat.

A devizaműveletek, illetve egyéb pénzforgalmi szabályok liberalizálását követően az iroda alapítója az elsők között vehetett részt a külföldi értékpapírok tőzsdén kívüli ügyletei, az elektronikus banki szolgáltatások, valamint a nemzetközi cash pooling magyar környezetben történő alkalmazásának jogi kimunkálásában.