Munkajog

Munkajog

Ügyfeleink mint munkáltatók érdekeit képviselvén napi gyakorisággal foglalkozunk munkaügyi kérdésekkel. Segítséget nyújtunk a munkaszerződések és egyéb munkajogi megállapodások, szándéknyilatkozatok megszövegezésében, az okirattervezetek folyamatos hatályosításában. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a munkaviszony-megszüntetések a hatályos törvényi előírásoknak mindenben megfeleljenek (pl. munkáltatói felmondások szakszerű megfogalmazása, a felmondási korlátok, tilalmak és egyéb jogszabályi előírások betartása).

Jelentős tapasztalattal rendelkezünk a munkavállalói részesedések igény szerinti optimális konstrukciójának kidolgozásában és megvalósításában. Ellátjuk a munkavállalók számára biztosított munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos teendőket (kölcsön és azt biztosító zálogszerződések tervezeteinek elkészítése, közjegyző előtti eljárás).

A vállalatfelvásárlások, fúziók és egyéb átalakulások során ügyelünk arra, hogy a munkáltatói jogutódlással kapcsolatos feladatok megfelelő is teljesüljenek.

Elkészítjük, illetve véleményezzük a különböző outsourcing- és munkaerő-kölcsönzési megállapodásokat.

Nagy tapasztalatunk van a tanulmányi szerződések, valamint a hallgatókkal és felsőoktatási intézményekkel kötött gyakornoki szerződések terén is.

Ugyancsak teljeskörűen eljárunk a csoportos létszámleépítések során: az általunk készített ütemterv alapján megszövegezzük a szükséges okiratokat, illetve képviseljük ügyfeleinket a hatóságok előtt.

Rendkívüli gondot fordítunk a munkavállalók személyes adatainak védelmére. Igény szerint elkészítjük ügyfeleink nemzetközi anyavállalataik felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségével összefüggésben a munkavállalók személyes adatainak Európai Unión kívülre történő továbbításához szükséges, az uniós és hazai jogszabályoknak megfelelő nyilatkozatokat, megállapodásokat, elkészítjük, illetve véleményezzük az ezzel kapcsolatos szabályzatokat.

Kidolgozzuk és folyamatosan frissítjük a vezetői szerződéstervezeteket, versenytilalmi és titoktartási megállapodásokat.

Ügyfeleinkre szabottan elkészítjük a különféle szabályzatokat: például a bónuszfizetésre, készpénz-használatra, a cégautók, mobiltelefonok és egyéb, a munkáltató által biztosított eszközök használatára, a cafeteriára, illetve egyéb munkabéren kívüli juttatásokra, költségtérítésekre vonatkozó szabályzatokat, illetve a munkavállalók számára előírt magatartási kódexeket.

Elkészítjük, illetve véleményezzük a munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokat.

Jogi tanácsot nyújtunk a különféle járműkövető-rendszerek jogszerű alkalmazásához, illetve segítünk kidolgozni az ügyfeleink számára optimális munkaidő-beosztásokat, munkaidőkeretet, avagy többműszakos munkavégzés rendjét, valamint a munkába járás és a túlmunka megfelelő szabályozását.

Képviseljük ügyfeleinket a munkaügyi jogvitákban, perekben, illetve a szakhatóságok előtti eljárásokban.