Kereskedelmi jog

Kereskedelmi jog

A kereskedelem és a szolgáltató szektor területein jelenlévő megbízóink számára rendszeresen készítünk és véleményezünk – akár magyar, akár idegen nyelven – különböző eseti vagy keretjellegű polgári jogi megállapodásokat, különösen vállalkozási és megbízási szerződéseket, hazai és határokon átnyúlófuvarozási, szállítmányozási szerződéseket, beszállítói és disztribúciós megállapodásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó biztosítéki (bankgarancia, óvadék, kezesség, árbevétel-engedményezés, zálog stb.) szerződéseket. Jogi tanácsadást nyújtunk az esetlegesen felmerülő jogviták megoldásához, lehetőség szerint törekedve azok peren kívül történő elintézésére. Amennyiben a kintlévőségek rendezése egyéb úton nem megoldható, képviseljük ügyfeleinket csőd- és felszámolási eljárások, illetőleg fizetési meghagyásos, valamint végrehajtási eljárások során.

Ügyfeleink napi működését a szakterületüket érintő állásfoglalásokkal, jogszabály-értelmezésekkel támogatjuk. Joghézag vagy ellentmondásos joggyakorlat esetén szakmai konzultációt folytatunk az illetékes hatóságokkal, illetve felettes szerveikkel. A közelmúltban például a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló törvény egységes (a minisztérium, illetőleg a végrehajtásért felelős hivatal által történő) értelmezése érdekében fordultunk az illetékes szervekhez.

Külön figyelmet fordítunk arra, hogy megbízóink kereskedelmi gyakorlatának kialakítása, kereskedelmi kommunikációja a mindenkori fogyasztóvédelmi és versenyjogi előírásokkal, egyéb normákkal összhangban álljon. Természetesen az egyes szektorok sajátos szabályozási kereteinek alapos elemzését követően alakítjuk ki az ügyfeleink tevékenysége során felmerülő jogi kérdések, problémák megoldását célzó álláspontunkat.

Világviszonylatban vezető szerepet betöltő alkoholos italokat gyártó és forgalmazó cég magyarországi leányvállalatának állandó jogi képviseletét ellátva speciális felkészültséggel rendelkezünk többek között a szeszesitalok (és tágabb értelemben az élelmiszerek) előállításával, forgalmazásával kapcsolatos szabályozás területén.