Adatvédelem, direkt marketing

Adatvédelem, direkt marketing

Munkatársaink rendszeresen közreműködnek az ügyfeleink által, vagy megbízásukból szervezett promóciókdirekt marketing kampányok, játékok, rendezvények kapcsán végzett jogszerű adatkezelés megfelelő jogi hátterének kidolgozásában. Különös figyelmet szentelünk annak, hogy az adatkezelés valamennyi fázisa – az adatgyűjtéstől kezdve az adatfeldolgozáson és biztonságos adattároláson, adatátadáson (adattovábbításon) át az adatok törléséig – maradéktalanul megfeleljen az adatvédelmi előírásoknak.

Különböző piaci szektorokban, így többek között az autógyártás és autókereskedelem, a pénzügyi, biztosítási, valamint az FMCG szektor területén mind a hazai, mind a közép–kelet európai régióra kiterjedő direkt marketing tevékenységet végző és koordináló ügyfelünkkel való többéves sikeres együttműködésnek köszönhetően nagy szakértelemmel rendelkezünk CRM és egyéb direkt marketing kampányok során felmerülő kérdések gyors megválaszolásában és gyakorlatias szempontú megoldásában. Határokon átnyúló kampányok esetén együttműködő ügyvédi irodákkal fennálló kapcsolataink révén biztosítjuk az adott ország adatvédelmi előírásaival összhangban történő adatkezelést és a promóciók jogszerű lebonyolítását.

Vállaljuk különböző adatvédelmi nyilatkozatok, tájékoztatók és megállapodások, így többek között marketing célú adatkezelést lehetővé tévő nyilatkozatok, adatvásárlásra és egyéb adatátadásra irányuló megállapodások elkészítését és véleményezését. Jogértelmezési kérdésekben adott állásfoglalásaink kialakítása során rendszeres szakmai konzultációt folytatunk mind az Adatvédelmi Biztos Hivatalával, mind a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal.

Ezen felül vállaljuk különböző belső adatvédelmi szabályzatok megszövegezését, illetve ügyfeleink nemzetközi anyavállalataik felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségével összefüggésben a munkavállalók személyes adatainak Európai Unión kívülre történő továbbításához szükséges, uniós és hazai jogszabályoknak megfelelő nyilatkozatok, megállapodások elkészítését, kiemelt figyelmet fordítva ügyfeleink munkavállalóinak jogai és jogos érdekei tiszteletben tartására.