A személyes adatokat kezelő vállalkozások és szervezetek felülvizsgálati kötelezettségéről

Az Európai Unió tagállamaiban 2018. május 25-étől kötelezően alkalmazandó a GDPR-rendelet, amelynek értelmében a rendelet hatálya alá tartozó vállalkozások és szervezetek adatkezelőinek az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján háromévente felül kell vizsgálniuk, hogy az adatkezelés céljának megvalósulásához továbbra is szükséges-e a személyes adatok kezelése. Ezt a felülvizsgálatot

Tovább

2022. január 1-től változnak a Ptk. cégjogi szabályai

2022. január 1-jétől több változás is hatályba lép a Ptk. cégjogot érintő rendelkezéseiben, amelyek célja elsősorban a társasági jog stabilitásának és versenyképességének erősítése. A módosítás érinti a felügyelőbizottsági tagságot, amelyet immáron jogi személy is betölthet majd oly módon, hogy ebben az esetben az köteles kijelölni a felügyelőbizottsági tagi feladatokat a nevében ellátó természetes személyt, illetve

Tovább

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 2022. január 1-jéig történő meghosszabbításáról döntött

2021. szeptember 27-én az Országgyűlés elfogadta a Kormány javaslatát a koronavírus járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan, amelynek értelmében a veszélyhelyzet 2022. január 1-jéig érvényben marad.

Tovább

A Kormány 537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelete a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól

2021. szeptember 15-én kihirdetésre került, és 2021. szeptember 16-án hatályba is lépett az 537/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet, amely a fizetési moratórium hatálya alá tartozó, természetes személyek hitelkártya szerződésére, valamint folyószámla-hiteleire vonatkozik. A rendelet kimondja, hogy amennyiben az adós a rendelet hatálybalépését megelőzően (2021. szeptember 16.) a fizetési moratóriumot igénybe vette, és abból kilépett, úgy a

Tovább

A Kormány 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelete a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet módosításáról

2021. szeptember 15-én kihirdették, és 2021. szeptember 16-án hatályba is lépett az 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet, amely a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendeletet módosítja. A rendelet egyrészt meghosszabbítja a fizetési moratóriumot 2021. október 31-ig, másrészt pedig meghatározott feltételek fennállása esetén lehetőséget biztosít az adósoknak arra, hogy erre irányuló

Tovább

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 37/2021. (IX. 21.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről

2021. szeptember 21-én kihirdetésre került, és 2021. szeptember 22-án hatályba is lépett a 37/2021. (IX. 21.) MNB rendelet, amely szerint a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a rendelet hatályba lépésének napjától a jegybanki alapkamat mértéke 1,65%.

Tovább

A Médiatanács aktualizálta a médiatartalmak korhatár-besorolására vonatkozó ajánlását

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2021. szeptember 15-én közzétette honlapján a médiatartalmak korhatár-besorolására vonatkozó ajánlásának aktualizált változatát. A 2011-ben készült ajánlás kiegészítése a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény által a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvénybe iktatott

Tovább

A Kormány 509/2021. (IX. 3.) Korm. rendelete a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III.9.) Korm. rendelet módosításáról

2021. szeptember 3-án kihirdetésre került, és 2021. szeptember 6-án hatályba is lépett az 509/2021. (IX. 3.) Kormányrendelet, amely a 41/2016. (III. 9.) Kormányrendeletet módosítja aképpen, hogy a tömeges bevándorlás okozta veszélyhelyzet fél évvel meghosszabbításra került, így az 2022. március 7. napjáig továbbra is érvényben van.

Tovább

A Kormány 507/2021. (VIII. 31.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2021. augusztus 31-én kihirdetésre került, és 2021. szeptember 1-jén hatályba is lépett az 507/2021. (VIII. 31.) Kormányrendelet, amely a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII.29.) Kormányrendeletet módosítja aképpen, hogy két héttel meghosszabbították az egészségügyi dolgozók számára a koronavírus elleni védőoltás felvételére vonatkozó határidőt, így tehát az egészségügyi dolgozóknak 2021. szeptember 1. napja helyett

Tovább

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 27/2021. (VIII. 24.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről

2021. augusztus 24-én kihirdetésre került, és 2021. augusztus 25-én hatályba is lépett a 27/2021. (VIII. 24.) MNB rendelet, amely szerint a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a rendelet hatályba lépésének napjától a jegybanki alapkamat mértéke 1,50%.

Tovább