Hírek

A veszélyhelyzet ideje alatt módosult a Csődtörvény és a Cégtörvény

A Magyar Közlöny 2020. május 28-i számában megjelent vonatkozó rendelet (a Kormány 249/2020. (V. 28.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Csődtörvény), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Cégtörvény) rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról [továbbiakban: Rendelet]) értelmében 2020. május 29-i hatállyal az alábbiak szerint módosult a Csődtörvény:

Read more on

Posted in Hírek | A veszélyhelyzet ideje alatt módosult a Csődtörvény és a Cégtörvény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az óvodák és bölcsődék újranyitásával kapcsolatos rendelkezések

A Kormány a kijárási korlátozással kapcsolatosan az alábbiakról rendelkezett az óvodák és bölcsődék újranyitása és a nyári táborok megszervezése kapcsán.

A Magyar Közlöny 2020. május 20-i számában megjelent vonatkozó rendelet értelmében Budapest és az ország fővároson kívüli területe tekintetében a korábbi korlátozásenyhítő szabályokkal összhangban az óvodák és bölcsődék újranyitása tárgyában hozott rendelkezések kéthetes időszaki eltéréssel kerülnek bevezetésre az alábbiak szerint:

Read more on

Posted in Hírek | Az óvodák és bölcsődék újranyitásával kapcsolatos rendelkezések bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A Kormány a járványügyi veszélyhelyzet keretében újabb enyhítő szabályokat vezetett be

Hivatkozva a kijárási korlátozás enyhítésével kapcsolatosan megjelent korábbi hírlevelünkre, a Kormány a járványügyi veszélyhelyzet keretében 2020. május 15-én és 2020. május 16-án újabb enyhítő szabályokat vezetett be az alábbiak szerint:

1. Az ország – Budapest kivételével – teljes területére vonatkozó szabályozás:

Read more on

Posted in Hírek | A Kormány a járványügyi veszélyhelyzet keretében újabb enyhítő szabályokat vezetett be bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A veszélyhelyzet alatt módosultak egyes eljárási szabályok

A járványügyi veszélyhelyzet következtében a Kormány az elmúlt napokban – többek között – az alábbi esetekben módosított egyes eljárásra vonatkozó szabályokon, amelyeket az alábbiakban ismertetünk:

Engedélyköteles tevékenységekkel kapcsolatos szabályok

A Kormány a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelete egyes engedélyköteles tevékenységek engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, a rendeletben meghatározott ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhetőek – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Read more on

Posted in Hírek | A veszélyhelyzet alatt módosultak egyes eljárási szabályok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A veszélyhelyzet végéig meghosszabbíthatóak az önkományzatokkal kötött bérleti szerződések

A 186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségekre kötött bérleti szerződések a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet fennállása alatt (de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján) tett írásbeli nyilatkozatával a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodnak.

Read more on

Posted in Hírek | A veszélyhelyzet végéig meghosszabbíthatóak az önkományzatokkal kötött bérleti szerződések bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2,5 milliárd forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal a Booking.com-ot tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a booking.com online szállásfoglaló portál üzemeltetője, a holland Booking.com B.V. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor egyes szálláshelyeinek hirdetésekor megtévesztette fogyasztóit és agresszív, pszichés nyomást gyakorolt rájuk.

Read more on

Posted in Hírek | 2,5 milliárd forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal a Booking.com-ot tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A Kormány újabb intézkedéseit tartalmazó közlöny jelent meg 2020. április 30-án

A Kormány járványügyi veszélyhelyzet keretében hozott újabb intézkedéseit tartalmazó közlöny jelent meg 2020. április 30-án, amely az alábbi fő rendelkezéseket tartalmazza:, amely az alábbi fő rendelkezéseket tartalmazza:

I. A kijárási korlátozással kapcsolatos rendelkezések

Read more on

Posted in Hírek | A Kormány újabb intézkedéseit tartalmazó közlöny jelent meg 2020. április 30-án bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

További részletszabályok a Kurzarbeittal kapcsolatban

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 2020. április 29-én közzétette honlapján (nfsz.munka.hu) a módosított „Kurzarbeit-rendelet” (Rendelet) előző hírlevelünkben általunk is ismertetett új szabályaira tekintettel átdolgozott formanyomtatványokat és tájékoztatókat.

A munkáltató és a munkavállaló által együttesen kitöltendő közös kérelem jelentősen egyszerűsödött, emellett az érintett munkavállalónak ki kell töltenie egy ún. összeférhetetlenségi nyilatkozatot arról, hogy a kormányhivatali döntésben részt vevő személyekkel összeférhetetlen kapcsolata nem áll fenn (e személyek listája elérhető az NFSZ honlapján), továbbá egy ún. bevonáskori nyilatkozatot a személyes adataival és iskolai végzettségének megadásával.

Read more on

Posted in Hírek | Leave a comment

Megjelent a Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének újabb részleteit tartalmazó közlöny

A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének újabb részleteit tartalmazó közlöny jelent meg 2020. április 21-én, amely az alábbi fő rendelkezéseket tartalmazza:

1. Adókötelezettségekkel kapcsolatos könnyítések

Az adózók a 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékessé váló alábbiakban felsorolt kötelezettségeiket 2020. szeptember 30. napjáig teljesíthetik:
o éves és soron kívüli társasági adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségüket, továbbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 26. § (1) bekezdése szerint az éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségüket;

Read more on

Posted in Hírek | Leave a comment

Mérlegelfogadás 2019

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) előírásainak megfelelően a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozások kötelesek a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – (továbbiakban: éves mérlegbeszámoló), valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (tehát december 31-i fordulónap esetén május 31-ig) letétbe helyezni, illetve az éves mérlegbeszámolót közzétenni (Számviteli törvény 153. § (1), 154.§ (1), (7)).

Read more on

Posted in Hírek | Leave a comment