Összefoglaló a reklámtörvény módosításáról

Az Országgyűlés 2016. december 12-én elfogadta az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot („Módosító törvény”), melynek 20. pontja (53-56.§) rendelkezik a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) módosításáról. Az anyagunkban beidézett Módosító törvény szerinti dőlt betűs törvényszövegben a módosításokat vastag betűvel és aláhúzással jelöltük.

Bővebben