Társasági jog

Társasági jog

A Pánszky Ügyvédi Iroda széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a hazai és külföldi vállalatok társasági és cégjogi ügyeinek ellátásában.

Jogi szolgáltatásaink a gazdálkodó szervezetek fennállásának valamennyi szakaszára kiterjednek. Felölelik tehát a cégalapítástól, leányvállalatok, kereskedelmi képviseletek, fióktelepek létrehozásától kezdődően a társaságok mindennapi működésén keresztül a cég akár jogutóddal, akár jogutód nélkül történőmegszűnésének bármely lehetséges esetét.

Teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtunk a részesedésszerzések, vállalatfelvásárlások, átalakulások lebonyolításában, így az azt megelőző jogi átvilágítások során a kockázatok feltárásában, a tulajdonosi megállapodások, biztosítéki szerződések elkészítésében és véleményezésében, létesítő okiratok és módosításaik, taggyűlési, illetve közgyűlési határozatok, jegyzőkönyvek, valamint egyéb cégiratok megszövegezésében. Ezt követően a kötelező cégbírósági eljárás során ellátjuk ügyfeleink jogi képviseletét. Ezen felül Irodánk vállalja a hatékonyabb társasági működést szolgáló szindikátusi szerződések, belső szabályzatok, vezetői és egyéb ügyrendek elkészítését, illetőleg az anya– és leány-, illetve társvállalatok kapcsolatát szabályozó szerződések megszövegezését és véleményezését.

Az Iroda alapítója számos nemzetközi vállalat – így az egyik vezető távközlési cég üzleti szolgáltatásokat nyújtó magyar részlegei – akvizíciós és beolvadási ügyleteinek jogi részét irányította.

Irodánk a közelmúltban egy vezető kommunikációs ügynökség, korábban pedig egy nemzetközi élelmiszeripari cég vállalatfelvásárlási tranzakciójának jogi lebonyolításában működött közre.