Hónap: 2020 Április

További részletszabályok a Kurzarbeittal kapcsolatban

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 2020. április 29-én közzétette honlapján (nfsz.munka.hu) a módosított „Kurzarbeit-rendelet” (Rendelet) előző hírlevelünkben általunk is ismertetett új szabályaira tekintettel átdolgozott formanyomtatványokat és tájékoztatókat. A munkáltató és a munkavállaló által együttesen kitöltendő közös kérelem jelentősen egyszerűsödött, emellett az érintett munkavállalónak ki kell töltenie egy ún. összeférhetetlenségi nyilatkozatot arról, hogy a kormányhivatali döntésben

Bővebben

Megjelent a Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének újabb részleteit tartalmazó közlöny

A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének újabb részleteit tartalmazó közlöny jelent meg 2020. április 21-én, amely az alábbi fő rendelkezéseket tartalmazza: 1. Adókötelezettségekkel kapcsolatos könnyítések Az adózók a 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékessé váló alábbiakban felsorolt kötelezettségeiket 2020. szeptember 30. napjáig teljesíthetik: o éves és soron kívüli társasági adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési

Bővebben

Mérlegelfogadás 2019

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) előírásainak megfelelően a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozások kötelesek a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – (továbbiakban: éves mérlegbeszámoló), valamint az adózott

Bővebben

A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének 2020. április 14-én kihirdetett újabb intézkedései

A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének keretében újabb intézkedéseket hozott; az április 14. napján meghirdetett újabb rendelet a Járványügyi Alap feltöltése érdekében az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 1. A hitelintézetek részére bevezetésre kerül a 2020-as adóévre egy ún. járványügyi különadó, amelyet a 2020. évi az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban:

Bővebben

A 2020. április 10-én kihirdetett újabb gazdaságvédelmi rendelkezések

A 2020. április 10-én kihirdetett újabb gazdaságvédelmi rendelkezések keretében az alábbi rendelkezéseket hozta a Kormány: 1. Tovább bővítették azon tevékenységek körét, amelyet főtevékenységként végző vállalkozások esetében a foglalkoztatottak, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások után nem kell fizetniük szociális hozzájárulást, szakképzési hozzájárulást, rehabilitációs hozzájárulási előleget, valamint csökkentett egészségbiztosítási hozzájárulást (maximum 7710,- Ft) fizetnek. Ezen tevékenységi körök az

Bővebben

Hírlevél 2020. április

A tartalomból: További részletszabályok a Kurzarbeittal kapcsolatban 2020. április 21-én megjelent a Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének újabb részleteit tartalmazó közlöny Mérlegelfogadás 2019 A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének 2020. április 14-én kihirdetett újabb intézkedései A 2020. március 26-án kihirdetett újabb gazdaságvédelmi rendelkezések

Bővebben
[clean-login]