További részletszabályok a Kurzarbeittal kapcsolatban

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 2020. április 29-én közzétette honlapján (nfsz.munka.hu) a módosított „Kurzarbeit-rendelet” (Rendelet) előző hírlevelünkben általunk is ismertetett új szabályaira tekintettel átdolgozott formanyomtatványokat és tájékoztatókat.

A munkáltató és a munkavállaló által együttesen kitöltendő közös kérelem jelentősen egyszerűsödött, emellett az érintett munkavállalónak ki kell töltenie egy ún. összeférhetetlenségi nyilatkozatot arról, hogy a kormányhivatali döntésben részt vevő személyekkel összeférhetetlen kapcsolata nem áll fenn (e személyek listája elérhető az NFSZ honlapján), továbbá egy ún. bevonáskori nyilatkozatot a személyes adataival és iskolai végzettségének megadásával.

A munkáltatónak és a munkavállalónak a közös kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás feltételeit részletező, az NFSZ honlapján elérhető Hirdetmény tartalmát megismerte és elfogadja, továbbá arról is, hogy a Kurzarbeit-rendelet feltételeinek megfelelnek.

A Hirdetmény kitér arra is, hogy mit jelent a támogatás nyújtásának feltételeként előírt, a Rendeletben azonban nem definiált kitétel, miszerint a munkavállalók megtartásának a munkáltató folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdeknek kell lennie.

A Hirdetmény szerint ennek keretében a támogatás az alábbi feltételek fennállása esetén nyújtható:
a) a munkáltatónál a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző egy évben legalább 100 fős csoportos létszámleépítés bejelentésére nem került sor;
b) a munkáltató a működése során a kérelem benyújtását megelőző egy évben és a támogatás folyósítása alatt maradéktalanul megtartotta és megtartja a munkaügyi illetve munkavédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

A Hirdetmény a tekintetben már nem ad eligazítást, hogy a fenti körülmények hitelt érdemlő alátámasztásának, amit a Rendelet szintén megkövetel, miként tud eleget tenni munkáltató.

Mivel a támogatás nyújtása a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból történhet, erre tekintettel a Hirdetmény részletezi azt is, hogy mely körülmények fennállása esetén tekinthető úgy, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlenül összefügg. A Hirdetmény szerint ez az eset akkor állhat fenn, ha a következő gazdasági körülmények közül legalább egy szükségessé tette a munkaidő csökkentést: (i) piacvesztés, (ii) beszállítói lánc elakadása/megszűnése, (iii) rendelésállomány csökkenése, (iv) munkavégzés kapcsán felmerülő egészségügyi kockázatok (COVID), (v) egészségügyi veszélyhelyzet következtében beálló jogszabályi rendelkezés.
A Hirdetmény e körben külön kiemeli azt is, hogy a támogató, vagyis a kormányhivatal a támogatási igény indokoltságát ellenőrizheti.

Az NFSZ honlapján közzétett tájékoztatók között található egy ún. számolási tábla is, amely az igényelhető támogatás összegének kiszámításához nyújt segítséget.