Hónap: 2017 Március

Összefoglaló a reklámadó törvény módósításáról szóló törvényjavaslatról

A nemzetgazdasági miniszter 2017. március 28-án törvényjavaslatot („Javaslat”) nyújtott be a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Ratv.”) módosításáról. A Javaslat benyújtásának oka az Európai Bizottság („Bizottság”) magyar reklámadóra irányuló vizsgálatában hozott negatív határozatának végrehajtása, melyben megállapítást nyert, hogy az adókulcsok progresszivitása és az elhatárolt veszteségeknek az adóalapból történő levonására vonatkozó, a Ratv-ben megállapított rendelkezések

Bővebben

Elutasította a reklámadó ügyben hozott határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet az Európai Unió Bírósága

A Törvényszék elnöke 2017. március 23-án hozott végzésében elutasította Magyarország ideiglenes intézkedés iránti kérelmét, melyet a reklámadó ügyben született Bizottsági határozat megsemmisítése iránt keresettel egyidejűleg nyújtott be. Magyarország a januárban benyújtott külön beadványban azt kérte a Törvényszéktől, hogy az ítélet meghozataláig függessze fel a megtámadott határozat végrehajtását és kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére. Az

Bővebben

Hírlevél 2017. március

A tartalomból: Elutasította a reklámadó ügyben hozott határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet az Európai Unió Bírósága Eljárási költségek nélkül alapíthatóak egyes cégek március 16-tól Továbbra is kérdéses a reklámadó sorsa – Magyarország az Európai Unió Bíróságánál támadta meg az Európai Bizottság negatív határozatát Kamarai hozzájárulás 2017. március 31-ig Kötelező tőkeemelés 2017. március 15-éig  

Bővebben

Eljárási költségek nélkül alapíthatóak egyes cégek március 16-tól

2017. március 16-án lépett hatályba a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény, melynek köszönhetően több eljárás folytatható majd le illeték- , illetve egyéb díjfizetési kötelezettség nélkül. A vállalkozásokat érintő legfontosabb újdonság, hogy március 16-tól eljárási költségek nélkül alapíthatóak egyes cégek, hiszen illetékmentes lesz és közzétételi költségtérítést sem kell

Bővebben

Továbbra is kérdéses a reklámadó sorsa – Magyarország az Európai Unió Bíróságánál támadta meg az Európai Bizottság negatív határozatát

Korábbi összefoglalónkban részletesen beszámoltunk arról, hogy megszületett az Európai Bizottság negatív döntése a Magyarországon 2014. augusztusában bevezetett reklámadó uniós állami támogatási szabályoknak való megfelelése tárgyában 2015-ben indított mélyreható vizsgálatban. A Bizottság 2016. november 4-ei határozatában megállapította, hogy az adókulcsok progresszivitása és az elhatárolt veszteségeknek az adóalapból történő levonására vonatkozó, a reklámadó törvényben megállapított rendelkezések jogellenes

Bővebben

Kamarai hozzájárulás 2017. március 31-ig

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján a gazdálkodó szervezetek minden évben kamarai hozzájárulást kötelesek fizetni, amelynek összege 5.000,- Ft/év, és a tárgyév március 31-ig kell teljesíteni, azaz idén 2017. március 31-ig. A kamarai hozzájárulásról szóló részletes tájékoztató elérhető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, az alábbi linken: A kamarai hozzájárulásról szóló részletes

Bővebben

Kötelező tőkeemelés 2017. március 15-éig

Azon korlátolt felelősségű társaságok, amelyek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot legkésőbb 2017. március 15-éig kötelesek a törzstőkéjüket megemelni, mely döntéssel egyidejűleg határozniuk kell a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a létesítő okirat hatályosításáról. A tőkeemelés teljesítése megvalósulhat pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulással, esetleg mind a kettővel. A törzstőke megemelése a cégjegyzékbe

Bővebben
[clean-login]