Továbbra is kérdéses a reklámadó sorsa – Magyarország az Európai Unió Bíróságánál támadta meg az Európai Bizottság negatív határozatát

Korábbi összefoglalónkban részletesen beszámoltunk arról, hogy megszületett az Európai Bizottság negatív döntése a Magyarországon 2014. augusztusában bevezetett reklámadó uniós állami támogatási szabályoknak való megfelelése tárgyában 2015-ben indított mélyreható vizsgálatban. A Bizottság 2016. november 4-ei határozatában megállapította, hogy az adókulcsok progresszivitása és az elhatárolt veszteségeknek az adóalapból történő levonására vonatkozó, a reklámadó törvényben megállapított rendelkezések jogellenes állami támogatásnak minősülnek, melyet a 2015. júniusában módosított rendelkezések sem orvosoltak.

A jogellenes és összeegyeztethetetlen állami támogatást az uniós szabályok szerint Magyarországnak vissza kell fizettetnie annak kedvezményezettjeivel. Az adókulcs progresszivitása tekintetében a támogatás visszafizettetése a Bizottság határozata szerint azt jelenti, hogy: „Magyarországnak minden vállalkozást egyenlően kell kezelnie, mint ha azok egyetlen rögzített adókulcs alá tartoztak volna. A Bizottság alapértelmezés szerint az adó módosított változatában Magyarország által meghatározott 5,3 %-ot tekinti az egységes rögzített adókulcsnak, kivéve ha Magyarország a jelen határozat elfogadásának dátumától számított két hónapon belül úgy dönt, hogy eltérő szintű egységes adókulcsot határoz meg, amely visszamenőlegesen alkalmazandó valamennyi vállalkozásra a reklámadó (eredeti és módosított változatainak) teljes alkalmazási időszaka során, vagy ha a hatálybalépésétől kezdve visszamenőlegesen eltörli a reklámadót.” Az elhatárolt veszteségek levonásának eredményeként a 2013-ban nem nyereséges vállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig „Magyarországnak vissza kell fizettetni az adókötelezettség alá tartozó vállalatok teljes reklámbevételére alkalmazott, rögzített adókulcs alapján, a veszteségek levonása nélkül, esedékes adó, valamint a ténylegesen megfizetett adó különbségét. Ez a különbség felel meg a levonásnak köszönhetően elkerült adónak.”- áll a 2016. december 20-án nyilvánosságra hozott határozatban.

A két hónapos határidő 2017. év elején lejárt, a reklámadó törvény módosítására vagy visszamenőleges eltörlésére nem került sor. Magyarország ellenben 2017. január 16-án keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához a Bizottság határozatának megsemmisítése iránt.

Kérdés tehát, hogy milyen ítélet születik majd az ügyben, illetve, hogy egy esetleges pervesztesség esetén Magyarország miként dönt majd a fent említett két lehetőség közül: módosítja a reklámadó törvényt egy egységes adókulcs bevezetésével, mely esetben kérdéses, hogy a korábban eltérő sávba tartozók adófizetését hogyan lehet kiegyenlíteni az elmúlt időszakra vonatkozóan vagy a hatálybalépéstől kezdve visszamenőleges hatállyal eltörli a reklámadót teljes egészében, ez utóbbi esetben azonban az összes beszedett adó kamattal növelt összegét vissza kellene fizetni.

A Bíróság döntéséig azonban az adózok továbbra is kötelesek eleget tenni a reklámadó törvény szerinti adóbevallási és -fizetési kötelezettségüknek.