Hónap: 2021 Október

A személyes adatokat kezelő vállalkozások és szervezetek felülvizsgálati kötelezettségéről

Az Európai Unió tagállamaiban 2018. május 25-étől kötelezően alkalmazandó a GDPR-rendelet, amelynek értelmében a rendelet hatálya alá tartozó vállalkozások és szervezetek adatkezelőinek az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján háromévente felül kell vizsgálniuk, hogy az adatkezelés céljának megvalósulásához továbbra is szükséges-e a személyes adatok kezelése. Ezt a felülvizsgálatot

Bővebben

2022. január 1-től változnak a Ptk. cégjogi szabályai

2022. január 1-jétől több változás is hatályba lép a Ptk. cégjogot érintő rendelkezéseiben, amelyek célja elsősorban a társasági jog stabilitásának és versenyképességének erősítése. A módosítás érinti a felügyelőbizottsági tagságot, amelyet immáron jogi személy is betölthet majd oly módon, hogy ebben az esetben az köteles kijelölni a felügyelőbizottsági tagi feladatokat a nevében ellátó természetes személyt, illetve

Bővebben
[clean-login]