Hónap: 2018 Május

A Kormány törvényjavaslatot nyújtott be az Infotörvény módosításával kapcsolatosan

2018. május 29-én a Kormány benyújtotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatát. 2016-ban fogadták el az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú új egységes adatvédelmi rendeletét (továbbiakban: GDPR), mely 2018. május 25-én lépett hatályba. A GDPR célja az volt, hogy az adatkezelési tevékenységek

Bővebben

Nyilatkozattételi kötelezettség a meg nem fizetett reklámadóról

A Ratv. 5. § (3)-(4) bekezdése alapján a reklámközzétevő adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevételéből 100 millió forint mentes az adó alól. Ez az adómentesség az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a 1407/2013 EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban vehető igénybe. Ha a

Bővebben

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek ítélt egy reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezést

Az Alkotmánybíróság tanácsa 2018. május 17-én 5/2018.(V.17.) számú AB határozatában arról döntött, hogy a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisíti. A megsemmisített bekezdés a kormányhivatal által lefolytatott hatósági eljárásában kizárólag a médiahirdetésifelület-értékesítőt ruházta fel az ügyfél jogaival, aminek

Bővebben

Hírlevél 2018. április-május

A tartalomból: A Kormány törvényjavaslatot nyújtott be az Infotörvény módosításával kapcsolatosan Nyilatkozattételi kötelezettség a meg nem fizetett reklámadóról Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek ítélt egy reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezést Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt 100 millió forint bírságot kapott az Apple Inc.  

Bővebben
[clean-login]