Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek ítélt egy reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezést

Az Alkotmánybíróság tanácsa 2018. május 17-én 5/2018.(V.17.) számú AB határozatában arról döntött, hogy a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisíti.

A megsemmisített bekezdés a kormányhivatal által lefolytatott hatósági eljárásában kizárólag a médiahirdetésifelület-értékesítőt ruházta fel az ügyfél jogaival, aminek következtében a reklám kihelyezésére megbízást adott magánszemélyt mint reklámozót ügyfélként nem vonták be az eljárásokba, annak ellenére, hogy a jogsértés esetleges megállapítása potenciálisan saját, a hatóság által jogsértőnek tartott magatartására vezethető vissza, illetve annak ellenére sem, hogy az eljárásban a hatóság jogsértés esetén bírság vagy, a plakát eltávolításával járó költség megfizetésére is kötelezheti. A bíróság álláspontja szerint ez a helyzet sérti a tisztességes eljárás alapvető követelményét és sérül az ügyfelek egyenlő megítélése, mivel a reklámozó ügyféli jogait nem tudja megfelelően érvényesíteni.

A megsemmisített rendelkezés az Alkotmánybíróság megsemmisítésről szóló határozatának közzétételét követő napon, tehát 2018. május 18-án vesztette hatályát.