Nyilatkozattételi kötelezettség a meg nem fizetett reklámadóról

A Ratv. 5. § (3)-(4) bekezdése alapján a reklámközzétevő adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevételéből 100 millió forint mentes az adó alól. Ez az adómentesség az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a 1407/2013 EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban vehető igénybe.

Ha a reklámközzétevő adóköteles tevékenységből az érintett időszakból származó nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot, és a csekély összegű támogatásnak minősülő adómentességet igénybe veszi, úgy nem keletkezik reklámadó-fizetési kötelezettsége, ezért reklámadó-bevallást sem köteles benyújtani. Az 1407/2013/EU rendelet 6. cikke alapján azonban 2018. május 31-éig nyilatkozatot kell tennie az érvényesített de minimis támogatás összegéről, amelyet a NAV új, REKNYIL elnevezésű nyomtatványán tehet meg, mely letölthető az adóhatóság honlapjáról ezen a linken.

Amennyiben az adózó reklámadó-köteles tevékenységből eredő nettó árbevétele ugyan 100 millió forintot nem haladja meg, de a de minimis mentességet csupán az adóköteles nettó árbevétele meghatározott része után veszi igénybe, vagy nem veheti igénybe, vagy egyáltalán nem kívánja igénybe venni, akkor a reklámadó bevallására szolgáló ’94 jelű nyomtatványt kell kitöltenie, és nem a REKNYIL elnevezésű nyilatkozatot.

Azok, akik nyilatkozattételi kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akár az adómentességtől is eleshetnek.