Hónap: 2016 Május

Hírlevél 2016. április-május

A tartalomból: Törvényjavaslat egyes adótörvények módosításáról Törvényjavaslat a jövedéki adóról Külön engedély nélkül lehetséges harmadik fél hirdetéseinek közzététele a Facebook közösségi oldalakon Programdíjat szedhetnek a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók Csökkentek a roamingdíjak az Unióban Egy év haladék a tőkeminimum alatti korlátolt felelősségű társaságok részére

Bővebben

Törvényjavaslat egyes adótörvények módosításáról

A nemzetgazdasági miniszter 2016. május 3-án törvényjavaslatot nyújtott be az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról, mely – többek között – rendelkezik a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Ratv.”), valamint a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény („Neta tv.”) módosításáról. A

Bővebben

Törvényjavaslat a jövedéki adóról

2016. május 3-án került benyújtásra a jövedéki adóról szóló új törvény javaslata. A javaslat indoklása alapján az új törvény célja a szabályozás egyszerűsítése, egyértelműbbé és átláthatóbbá tétele, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a visszaélések lehetőségének minimálisra csökkentése. Amennyiben elfogadásra kerül a javaslat az új törvény 2016. november 1-jén léphet hatályba, ez azonban csak az átmeneti

Bővebben

Külön engedély nélkül lehetséges harmadik fél hirdetéseinek közzététele a Facebook közösségi oldalakon

2016. áprilisában megváltozott a Facebook közösségi oldalakra („Oldal”) vonatkozó szabályzata, így mostantól külön engedély nélkül is lehetséges az Oldalakon az ún. „Branded Content” közzététele, azaz bizonyos kivételektől eltekintve minden olyan tartalom közzététele, legyen az akár szöveges poszt, kép, videó vagy link amely szerepeltet egy, az Oldaltól különböző harmadik felet (terméket, márkát, szponzort, hirdetőt, stb). Míg

Bővebben

Programdíjat szedhetnek a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók

2016. április 26-án lépett hatályba a 86/2016. (IV. 25.) Kormányrendelet, melynek köszönhetően a továbbiakban a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók (vagyis az RTL és a TV2)  legnagyobb átlagos közönségarányú médiaszolgáltatásuk, azaz a TV2 és a RTL Klub tekintetében is jogosultak programdíjra. Erre a műsorterjesztővel kötött megállapodás alapján lesz lehetőség, melynek tartalmát a médiaszolgáltató és

Bővebben

Csökkentek a roamingdíjak az Unióban

A felhasználók számára kedvezően módosította 2016. április 30-tól az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendeletet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete. Roaming, azaz a mobiltelefon szolgáltatások külföldön történő használata során a szolgáltatók a hazai előfizetői díjakon felül a roamingra tekintettel többletdíjat számíthatnak fel. A módosítások a felszámolható

Bővebben

Egy év haladék a tőkeminimum alatti korlátolt felelősségű társaságok részére

Márciusban módosította az Országgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény (Ptké.) gazdasági társaságok új Ptk-ra való áttéréssel kapcsolatos rendelkezéseit. Egy év haladékot kaptak azon korlátolt felelősségű társaságok, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, így a 2016. március 15. helyett legkésőbb 2017. március

Bővebben
[clean-login]