Csökkentek a roamingdíjak az Unióban

A felhasználók számára kedvezően módosította 2016. április 30-tól az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendeletet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete.

Roaming, azaz a mobiltelefon szolgáltatások külföldön történő használata során a szolgáltatók a hazai előfizetői díjakon felül a roamingra tekintettel többletdíjat számíthatnak fel. A módosítások a felszámolható többletdíjak mértékét szabályozzák.

A rendelet értelmében a hívások kezdeményezéséért, SMS-ek küldéséért és az adatátviteli szolgáltatásokért felszámolt többletdíj nem haladhatja meg rendeletben meghatározott maximális díjakat (0,05 EUR/perc híváskezdeményezés, 0,02 EUR/SMS SMS küldés; 0,05 EUR/MB adatátvitel), illetve a belföldi ár és a többletdíj együttes összege nem haladhatja meg hívásindításnál a percenkénti 0,19 EUR, az SMS-enkénti 0,06 EUR, illetve a megabájtonkénti 0,20 EUR összeget. Ezen felül a hívások fogadásért felszámított többletdíj is szabályozásra került, mely nem haladhatja meg a hívásvégződtetési díjak rendeletben meghatározott súlyozott átlagát. Fontos kiemelni azonban, hogy a rendelet csak a nemzetközileg érvényes nettó árat határozza meg, így a tényleges árat még növeli az Áfa összege.

2017. június 15-től pedig várhatóan az Unió területén a hang-, az SMS-, valamint az adatszolgáltatás körében kivezetésre kerülnek a roaming szolgáltatásokért felszámítható többlet díjak.