Egy év haladék a tőkeminimum alatti korlátolt felelősségű társaságok részére

Márciusban módosította az Országgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény (Ptké.) gazdasági társaságok új Ptk-ra való áttéréssel kapcsolatos rendelkezéseit.

Egy év haladékot kaptak azon korlátolt felelősségű társaságok, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, így a 2016. március 15. helyett legkésőbb 2017. március 15-éig kötelesek a törzstőkéjüket megemelni, mely döntéssel egyidejűleg kell dönteniük a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről is.

A minimum hárommilliós jegyzett tőkéjű kft-k létesítő okiratának hatályosítására azonban továbbra is a 2016. március 15. véghatáridő vonatkozik.