Hónap: 2016 Június

Megjelent a NAV reklámügynöki tevékenység adóvonzataival kapcsolatos tájékoztatója

2016. június 28-án tette közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a reklámügynöki tevékenység adóvonzataival kapcsolatos tájékoztatóját, melyben – többek között – az alábbiak kerültek az adóhatóság által megerősítésre: 1) A reklám közzétételre irányuló szerződések megkötése során a reklámközvetítő nem kizárólag olyan konstrukcióban járhat el, amelyben a reklámozó nevében és javára köti a szerződést –

Bővebben

Hírlevél 2016. június

A tartalomból: Elfogadta az Országgyűlés az egyes adótörvények módosítására irányuló törvényjavaslatot Elfogadta az Országgyűlés a jövedéki adóról szóló új törvény javaslatát Újabb módosítások a Ptk-ban Megszületett az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete Útmutató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló EU irányelvhez Módosult az elektronikus hírközlésről szóló törvény a nagysebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében

Bővebben

Elfogadta az Országgyűlés az egyes adótörvények módosítására irányuló törvényjavaslatot

Korábbi hírlevelünkben már említettük, hogy a nemzetgazdasági miniszter 2016. májusában törvényjavaslatot nyújtott be az egyes adótörvények, így – többek között – a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Ratv.”), valamint a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény („Neta tv.”) módosításáról. A törvényjavaslatot az Országgyűlés a bizottságok által javasolt módosításokkal 2016. június 7-én elfogadta, az

Bővebben

Elfogadta az Országgyűlés a jövedéki adóról szóló új törvény javaslatát

Szintén 2016. június 7-én szavazta meg az Országgyűlés a korábban említett törvényjavaslatot, mely a jövedéki adóról szóló szabályozást új törvénybe foglalja. Az új törvény 2016. november 1-jén lép majd hatályba, ez azonban csak az átmeneti rendelkezések hatályba lépését érinti, a lényegi rendelkezések 2017. január 1-jétől lesznek hatályosak.

Bővebben

Újabb módosítások a Ptk-ban

2016. június 13-án döntött az Országgyűlés az igazságügyi miniszter által 2016. májusban benyújtott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) módosításáról szóló törvényjavaslatról. Az elfogadott módosítás elsődlegesen a Ptk. zálogjogra vonatkozó rendelkezéseit érinti, melynek hátterében nagyrészt a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó követelményekről szóló EU rendeletnek való megfelelés, valamint a gazdasági növekedéshez való

Bővebben

Megszületett az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete

2016. május 24-én lépett hatályba az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú új egységes adatvédelmi rendelete, mely többéves egyeztetés eredményeként 2018. május 25-től lép majd a jelenleg hatályos 1995. évi adatvédelmi irányelv helyébe. Míg az eddigi irányelvi szintű szabályozás a tagállamokban egymástól többé-kevésbé eltérő adatvédelmi szabályozást eredményezett, az új rendelet az EU egész területén

Bővebben

Összefoglaló a reklámadó törvény 2017. január 1-jével hatályba lépő módosításáról

2016. június 15-én került kihirdetésre az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény, melynek 12. pontja (108.§) rendelkezik a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Ratv.”) módosításáról. A Ratv-t érintő módosító rendelkezések („Módosítás”) 2017. január 1-jén lépnek hatályba.

Bővebben

Útmutató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló EU irányelvhez

2016. május 25-én hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelvhez kapcsolódó új útmutatót. Az útmutató a korábbi, 2009-ben kiadott útmutatóhoz hasonlóan segítséget nyújt az irányelv egyes rendelkezéseinek gyakorlati értelmezésében, az Európai Bíróság és tagállami bíróságok jogeseteinek bemutatásával kitér – többek között –

Bővebben

Módosult az elektronikus hírközlésről szóló törvény a nagysebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében

A módosítások elsődleges célja a vonatkozó EU-s irányelv hazai átültetésének befejezése, hiszen Uniós célkitűzés, hogy 2020-ra minden uniós állampolgárnak lehetősége legyen a legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító nagysebességű internetkapcsolathoz való hozzáféréshez. 2016. július 1-jén lépnek hatályba a módosítások, melyek az építési munkák összehangolása érdekében lehetővé teszik, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatók és az egyes hálózatüzemeltetők

Bővebben
[clean-login]