Elfogadta az Országgyűlés az egyes adótörvények módosítására irányuló törvényjavaslatot

Korábbi hírlevelünkben már említettük, hogy a nemzetgazdasági miniszter 2016. májusában törvényjavaslatot nyújtott be az egyes adótörvények, így – többek között – a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Ratv.”), valamint a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény („Neta tv.”) módosításáról.

A törvényjavaslatot az Országgyűlés a bizottságok által javasolt módosításokkal 2016. június 7-én elfogadta, az új törvény 2016. június 15. napján kihirdetésre került, azonban a Ratv. és a Neta. módosítására vonatkozó rendelkezések csak 2017. január 1-jével lépnek majd hatályba.

A Ratv. módosítása kapcsán a külföldi közzétevőkre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásáról hozott határozat elleni bírósági felülvizsgálat eljárási szabályait érintően került a törvényjavaslat kiegészítésre, e határozat bírósági felülvizsgálati eljárásában kizárólag okirati bizonyításnak lesz helye és a bíróság tárgyaláson kívül fog határozni. A törvényjavaslat eredeti szövegéhez képest a Neta új gyógynövényes ital definíciója is pontosításra került, a végleges szöveg alapján a gyógynövényes ital meghatározásakor a gyógynövénymennyiséget 15%-os nedvességtartalmú gyógynövénymennyiségre átszámítva kell figyelembe venni.