Hónap: 2018 július

Módosult az Infotörvény

2018. június 29-én változatlan tartalommal kihirdették és azt követő napon hatályba is lépett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. évi XIII. törvény. Ahogy arról május végén már hírt adtunk a módosító törvény javaslatának benyújtása kapcsán, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) került kijelölésre

Bővebben

2018. július 1-től változott a Cégtörvény

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 2018. július 1-től számos pontban változik. Alábbiakban röviden megemlítjük a legfontosabb változásokat. A cégbíróság a jövőben a természetes személyek nyilvántartását vezető szerv értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a természetes személy lakcímének változását. A természetes személyek nyilvántartását vezető

Bővebben
[clean-login]