2018. július 1-től változott a Cégtörvény

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 2018. július 1-től számos pontban változik. Alábbiakban röviden megemlítjük a legfontosabb változásokat.

A cégbíróság a jövőben a természetes személyek nyilvántartását vezető szerv értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a természetes személy lakcímének változását.

A természetes személyek nyilvántartását vezető szerv továbbá haladéktalanul értesíti a cégbíróságot a természetes személy halálának tényéről, valamint időpontjáról. Ha az elhunyt személy gazdasági társaságban vezető tisztségviselő, képviseleti joggal rendelkezik vagy felügyelő bizottsági tag, akkor a cégbíróság az elhunyt személyt automatikus végzéssel törli a cégjegyzékből.

A cégbíróság a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában a kizáró okok fennállásának ellenőrzése céljából évente adatigényléssel fordul a bűnügyi nyilvántartó szervhez. A bűnügyi nyilvántartó szerv kizáró okot tartalmazó értesítése alapján a cégbíróság a céggel szemben hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít.

A jövőben nem a cégbíróságnak, hanem az adóhatóságnak kell bejelenteni az egyszerűsített végelszámolás megindítását. A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a „v.a.” toldatot és az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját. A cégbíróság az adóhatóság értesítését követően automatikus intézkedéssel teszi közzé a Cégközlönyben a végelszámolási közleményt.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezését is az adóhatóságnak kell bejelenteni, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs.