Módosult az Infotörvény

2018. június 29-én változatlan tartalommal kihirdették és azt követő napon hatályba is lépett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. évi XIII. törvény.

Ahogy arról május végén már hírt adtunk a módosító törvény javaslatának benyújtása kapcsán, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) került kijelölésre a GDPR-ban megállapított feladat- és hatáskörök elvégzésére a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében, illetve az is bekerült a törvénybe, hogy a GDPR előírásainak első alkalommal történő megsértése esetén elsősorban figyelmezetik az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót a jogsértésre.

2018. június 19-én azonban az Országgyűléshez beterjesztették az Infotörvény érdemi módosítását célzó T/623. számú törvényjavaslatot is, amely jelenleg előterjesztői tájékoztató benyújtására vár. A törvényjavaslat szövege ezen a linken érhető el.

Az érdemi módosításokat célzó javaslat az egyéb ágazati törvények, így például a Reklámtörvény módosítását nem tartalmazza.

Hangsúlyozzuk, hogy a fenti linken elérhető szöveg még csak javaslat. Folyamatosan nyomon követjük a törvényalkotási eljárást és értesítjük Önöket a fejleményekről.