Megjelent a NAV reklámügynöki tevékenység adóvonzataival kapcsolatos tájékoztatója

2016. június 28-án tette közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a reklámügynöki tevékenység adóvonzataival kapcsolatos tájékoztatóját, melyben – többek között – az alábbiak kerültek az adóhatóság által megerősítésre:

1) A reklám közzétételre irányuló szerződések megkötése során a reklámközvetítő nem kizárólag olyan konstrukcióban járhat el, amelyben a reklámozó nevében és javára köti a szerződést – mely esetben a szerződés a reklámközzétevő és a reklámozó között jön létre –, hanem lehetséges olyan konstrukció is, amely során a reklámközvetítő a saját nevében jár el, így mind reklámközvetítő és a reklámozó között, mind pedig a reklámközvetítő és a közzétevő között is létrejöhet jogviszony. Előbbi konstrukciót a NAV „ügynöki” utóbbit pedig „közvetítői” konstrukciónak nevesíti.

2) Lehetőség van a felületértékesítés jogának reklámközvetítői megbízás nélküli előre megszerzésére, majd azt követő saját jogon történő értékesítésére reklámozók részére.

3) A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Ratv.) nem definiálja a megrendelő fogalmát, így azt a személyt, szervezetet kell annak tekinteni, aki a közzétevővel szerződést köt a reklám közzétételére.

4) A reklám közzétevőjének (így a közzétevői reklámadó alanyának) az tekinthető, aki ténylegesen rendelkezik az adóköteles reklám-közzététel megvalósítására szolgáló felületen történő tartalom-elhelyezés jogával.

A tájékoztató teljes szövege az alábbi linken érhető el:
http://nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/reklamugynoki_tevekenyseg.html