Módosult a munka törvénykönyve

2016. júniusban hirdették ki a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvénycsomagot, mely – többek között – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) módosítására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

A várandós, illetve az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés alatt álló munkavállalókra vonatkozó felmondási tilalom kapcsán kiegészült a szabályozás, a törvény a továbbiakban lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató, amennyiben őt a felmondási tilalomról a munkavállaló a felmondás közlését követően tájékoztatja, a felmondást egyoldalúan írásban visszavonja. Erre a munkavállaló tájékoztatásától számított tizenöt napon belül van lehetőség.

Változnak továbbá a napi pihenőidőre vonatkozó szabályok, azokban a törvényben meghatározott esetekben, ahol a napi pihenőidő tartama 11 óránál kevesebben határozható meg, akkor is biztosítani kell a munkavállaló számára, hogy két egymást követően beosztott napi pihenőidők együttes tartama legalább 22 óra legyen.

Hatályon kívül helyezték továbbá azt a szabályt, miszerint amennyiben a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére vasárnapra rendes munkaidőt osztottak be, számára a közvetlenül megelőző szombatra rendes munkaidő nem osztható be. Egyebekben módosítások érintik a vezető munkavállalók munkaszerződésére vonatkozó, valamint külföldi munkáltatók által belföldön foglalkoztatott munkavállalók jogviszonyaira vonatkozó rendelkezéseket is.

Az Mt. módosító rendelkezések nagy része 2016. június 18-án lépett hatályba, a napi pihenőidőre vonatkozó rendelkezések pedig 2017. január 1-jétől módosulnak.