Augusztus 1-jétől újabb módosítások az EKAER rendszerben

2016. augusztus 1-jétől módosultak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre (EKÁER) vonatkozó egyes rendelkezései.

Az EKÁER rendszer kijátszásának elkerülése érdekében a továbbiakban a bejelentési kötelezettség az egyébként nem útdíj-köteles gépjárművekre nem csak abban az esetben terjed ki, ha kockázatos terméket fuvaroznak, hanem akkor is, ha azok össztömege a felrakodás után a 3,5 tonnát meghaladja.

A hatósági zárra vonatkozó módosítások alapján a fuvarozó köteles gondoskodni a zár sértetlen állapotának megőrzéséről annak felhelyezéstől a NAV által történő levételéig. Amennyiben ezen kötelezettségnek nem tesz eleget, magánszemély 200 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig, nem magánszemély fuvarozó pedig 500 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig mulasztási bírsággal sújtható, és az adóhatóság az ellenőrzés során a gépjárművet – amennyiben az nem romlandó árut, vagy élő állatot szállít – az esetlegesen kiszabott bírság megfizetéséig a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve külön határozat nélkül visszatarthatja. Egyebekben amennyiben a zár baleset miatt, vagy egyéb okból megsérül, a fuvarozó köteles az adóhatóságot a sérülésről haladéktalanul értesíteni.

További újdonság, hogy mulasztási bíróság kiszabását alapozhatja meg a jövőben az is, ha a bejelentett termék mennyisége meghaladja a ténylegesen fuvarozott termék mennyiségét. Ez esetben a bírság összege a bejelentett, de ténylegesen nem fuvarozott áru értékének 40 százalékáig terjedhet.

Új definícióval is bővült a törvény, külföldi fuvarozónak minősül a Magyarország területén termékmozgatást végző belföldön nem letelepedett és egyébként gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személy, egyéb szervezet, továbbá a járművet vezető, belföldön lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező magánszemély, valamint külföldi fuvarozó tulajdonában álló termékmozgatást végző jármű belföldi magánszemély vezetője.