Bővült azon munkáltatók köre, ahol kötelező munkavédelmi képviselő választása

2016. július 8-ától hatályos a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) módosítása, mely alapján bővült azon munkáltatók köre, ahol munkavédelmi képviselő választását írja elő a törvény. A korábbi 50 fős létszámhatártól eltérően, jelenleg azon munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma a 20 főt eléri, kötelező munkavédelmi képviselőt választani. A képviselő választására a továbbiakban az Mt. üzemi tanácstaggá választására vonatkozó rendelkezéseket kell – az Mvt-ben meghatározott eltéréssel – alkalmazni. Amennyiben a módosítások hatályba lépésekor a munkáltatónál van már választott munkavédelmi képviselő, az új szabályokat a mandátum lejártát követő új választás során kell alkalmazni, ellenkező esetben pedig a képviselő megválasztását a hatálybalépését követő fél éven belül meg kell tartani. A módosítások érintik továbbá a munkabaleset kivizsgálására vonatkozó szabályokat, valamint új szankcióként kerül bevezetésre a közigazgatási bírság, melyet ötszázezer forintig terjedő összegben szabhat ki a munkavédelmi hatóság a törvényben meghatározott esetekben.