Fogyasztók megtévesztése az üdülési jogok eladásával kapcsolatos ajánlatokkal

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy az SWF HOLDER Kft. 2014 májusától üdülési jogokkal kapcsolatos ajánlataiban több állításával is megtévesztette a fogyasztókat.

Az eljárás alá vont vállalkozás üdülési jogok továbbértékesítésére vonatkozó ajánlatait olyan fogyasztóknak címezte, akik már meglévő üdülési jogukat szándékozták értékesíteni, azonban az SWF HOLDER Kft. csak látszatát keltette a továbbértékesítésnek, tényleges lépéseket nem tett annak érdekében.

A Versenyhivatal megállapította, hogy a vállalkozás elsődleges célja új üdülési jogok értékesítése volt, ennek ellenére valótlanul állította, hogy üdülési jogok másodlagos értékesítésével foglalkozik, valamint megtévesztette a fogyasztókat, hiszen elhallgatta, hogy a továbbértékesítés feltétele egy újabb üdülési jog vásárlása. Ez utóbbi kapcsán tisztességtelenül is befolyásolta a fogyasztókat, mert az újonnan vásárolt üdülési jogot gyorsan és könnyen értékesíthetőnek minősítette, a beszámítás lehetőségéről pedig valótlan állításokat közölt.

A GVH a súlyosító körülmények – mint például, hogy a megcélzott fogyasztók jelentős része idősebb személyekből állt – figyelembe vételével 10.094.000 forint összegben bírságolta a jogsértést.