Módosult az elektronikus hírközlésről szóló törvény a nagysebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében

A módosítások elsődleges célja a vonatkozó EU-s irányelv hazai átültetésének befejezése, hiszen Uniós célkitűzés, hogy 2020-ra minden uniós állampolgárnak lehetősége legyen a legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító nagysebességű internetkapcsolathoz való hozzáféréshez.

2016. július 1-jén lépnek hatályba a módosítások, melyek az építési munkák összehangolása érdekében lehetővé teszik, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatók és az egyes hálózatüzemeltetők érdemi egyeztetést kezdeményezzenek annak érdekében, hogy a nagysebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítésének munkálatai a tervezett hálózatfejlesztésekkel összehangoltan valósuljanak meg. Ezen felül bármely hálózatüzemeltető köteles lesz az őt megkereső elektronikus hírközlési szolgáltató részére információt szolgáltatni az érintett fizikai infrastruktúrára vonatkozóan legalább a földrajzi elhelyezkedést, nyomvonalat, a fizikai infrastruktúra típusát és aktuális felhasználását érintően.

A módosítások az épületeken belüli hálózati infrastruktúra kiépítésének is törvényi alapot teremtenek, így biztosítva azt, hogy a lakók számára versenyképes, minőségi szolgáltatásokat nyújtva az épületekben, társasházakban egyidejűleg több hírközlési szolgáltató is jelen lehessen.