Eljárási költségek nélkül alapíthatóak egyes cégek március 16-tól

2017. március 16-án lépett hatályba a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény, melynek köszönhetően több eljárás folytatható majd le illeték- , illetve egyéb díjfizetési kötelezettség nélkül.

A vállalkozásokat érintő legfontosabb újdonság, hogy március 16-tól eljárási költségek nélkül alapíthatóak egyes cégek, hiszen illetékmentes lesz és közzétételi költségtérítést sem kell fizetni a korlátolt felelősségű társaságok, a közkereseti társaságok, a betéti társaságok, valamint az egyéni cégek bejegyzésére irányuló eljárás során, akár egyszerűsített eljárásban – azaz szerződésminta használatával –, akár rendes eljárásban történik az érintett cégek alapítása. Így e cégeknek az alapításakor több tízezer, de akár százezer forinttal kevesebb költséggel kell majd a jövőben számolniuk. A módosítás nem érinti azonban a későbbi változásbejegyzési eljárás során fizetendő illetéket és közzétételi költségtérítést, illetve az egyéb társasági formák, mint pl. zártkörűen működő részvénytársaságok alapításakor fizetendő eljárási költségeket.

Az új törvénnyel hatályba lépő módosítások érintik továbbá a magánszemélyeket is, illetékmentes lesz – többek között – az anyakönyvi kivonatok kiállítása, évente két alkalommal a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása és illetékmentesen lefolytatható majd a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás.