Elutasította a reklámadó ügyben hozott határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet az Európai Unió Bírósága

A Törvényszék elnöke 2017. március 23-án hozott végzésében elutasította Magyarország ideiglenes intézkedés iránti kérelmét, melyet a reklámadó ügyben született Bizottsági határozat megsemmisítése iránt keresettel egyidejűleg nyújtott be.

Magyarország a januárban benyújtott külön beadványban azt kérte a Törvényszéktől, hogy az ítélet meghozataláig függessze fel a megtámadott határozat végrehajtását és kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére. Az uniós szabályok alapján a Bíróság a végrehajtás felfüggesztését akkor rendelheti el, ha annak szükségességét a ténybeli és jogi alapok első látásra valószínűsítik és az olyan értelemben sürgős, hogy azt a kérelmező érdekeiben bekövetkező súlyos és helyrehozhatatlan károk megakadályozása érdekében el kell rendelni. A Törvényszék megállapította, hogy a jelen ügy körülményeit tekintve a sürgősség feltétele nem teljesül, így elutasította Magyarország kérelmét.

A végzésből egyebek iránt kiderül, hogy a magyar kormány időközben közölte a Bizottsággal azon szándékát, miszerint a korábbi hírlevelünkben említett két lehetséges megoldás közül a másodikkal, vagyis a beszedett adó összegének az adóalanyok részére történő teljes visszatérítése révén hajtaná végre a Bizottság határozatában foglaltakat, mely esetben közel 20 milliárd forint összegű adóbevételről kellene lemondania.