Összefoglaló a reklámadó törvény módósításáról szóló törvényjavaslatról

A nemzetgazdasági miniszter 2017. március 28-án törvényjavaslatot („Javaslat”) nyújtott be a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Ratv.”) módosításáról.

A Javaslat benyújtásának oka az Európai Bizottság („Bizottság”) magyar reklámadóra irányuló vizsgálatában hozott negatív határozatának végrehajtása, melyben megállapítást nyert, hogy az adókulcsok progresszivitása és az elhatárolt veszteségeknek az adóalapból történő levonására vonatkozó, a Ratv-ben megállapított rendelkezések jogellenes állami támogatásnak minősülnek, így a Bizottság kötelezte Magyarországot, hogy szüntesse meg a vállalatok közötti indokolatlan megkülönbözetést, és állítsa helyre az egyenlő bánásmódot a piacon.

Összefoglaló a reklámadó törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról - letöltés PDF-ben