Kötelező tőkeemelés 2017. március 15-éig

Azon korlátolt felelősségű társaságok, amelyek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot legkésőbb 2017. március 15-éig kötelesek a törzstőkéjüket megemelni, mely döntéssel egyidejűleg határozniuk kell a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a létesítő okirat hatályosításáról.
A tőkeemelés teljesítése megvalósulhat pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulással, esetleg mind a kettővel. A törzstőke megemelése a cégjegyzékbe történő bejegyzés időpontjával könyvelendő.

A pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesíthető későbbi időpontban is, amennyiben ezt a társaság létesítő okirata lehetővé teszi, azonban abban az esetben, ha a befizetési határidő az egy évet meghaladja, a társaság a teljesítésig nem fizethet osztalékot a tagoknak, valamint a tagok a még nem teljesített pénzbeli hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.

Ha egyéb módosítás nincs a társaságot illetően, úgy az eljárás illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lefolytatható. A változásbejegyzési kérelem határidőben való benyújtásának elmulasztása esetén a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez, mely során a társaságot, illetve amennyiben megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárás megindítására a vezető tisztségviselő adott okot, utóbbit 100.000,- Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja. A bírság ismételten is kiszabható.

Amennyiben a társaság nem kívánja a tőkét felemelni, 2017. március 15-ig lehetőség van más társasági formára való átalakulásra (pl. tőkeminimummal nem rendelkező betéti társasággá) vagy más társasággal való összeolvadásra, beolvadásra.