A Kormány újabb intézkedéseit tartalmazó közlöny jelent meg 2020. április 30-án

A Kormány járványügyi veszélyhelyzet keretében hozott újabb intézkedéseit tartalmazó közlöny jelent meg 2020. április 30-án, amely az alábbi fő rendelkezéseket tartalmazza:, amely az alábbi fő rendelkezéseket tartalmazza:

I. A kijárási korlátozással kapcsolatos rendelkezések

A vonatkozó rendeletek területi hatálya bizonyos esetekben különbséget tesz Budapest és Pest megye, illetve az ország többi területe között, más esetekben pedig az egész országra kiterjedő intézkedéseket hoztak a kijárási korlátozásokkal kapcsolatban. Az új szabályok 2020. május 4-étől lépnek életbe.

1. Budapest és Pest megye kivételével Magyarország területére vonatkozó intézkedések

Budapest és Pest megye területén a Kormány a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott korlátozásokat továbbra is fenntartja (kivéve az e területre is vonatkozó módosításokat – ld. alábbi I.2. pont), az ország többi területén azonban a kijárási korlátozást megszűnteti az alábbi szabályok betartásával:

 • Mindenki köteles a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (továbbiakban: védőtávolság) tartani;
 • Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni;
 • A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak;
 • Az idősek továbbra is csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonaikat a korábban megállapított 9-12 óra közti idősávban, a Kormány a településen működő piacok idősek általi látogatásának szabályait a helyi önkormányzatok hatáskörébe utalja;
 • Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható;
 • A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett;
 • A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása;
 • A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható;
 • A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható;
 • A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható;
 • A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható helyek üzemeltetői kötelesek gondoskodni;
 • A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni;
 • A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után;
 • A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható;
 • A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását;
 • A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos;
 • A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

2. Magyarország egész területére, tehát Budapestre és Pest megyére is kiterjedő intézkedések (szintén 2020. május 4-i hatállyal)

 • Sportrendezvény (a rendelet szerint a lóverseny is) nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható;
 • A sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett;
 • A fenti rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.

II. Egyéb jelentős intézkedések

A járvány okozta gazdasági terhek mérséklése érdekében a Kormány döntött a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről, a magyar állampolgárok cseh, lengyel, dél-koreai, németországi, osztrák és szlovák üzleti célú útról a személyforgalomban Magyarországra történő belépés korlátozásának enyhítéséről, továbbá a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében újabb rendelkezéseket hozott a Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról, valamint az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről, továbbá a mezőgazdasági ágazatban a járvány okozta gazdasági problémák kezelését célzó többletforrás biztosításáról.