A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének 2020. április 14-én kihirdetett újabb intézkedései

A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének keretében újabb intézkedéseket hozott; az április 14. napján meghirdetett újabb rendelet a Járványügyi Alap feltöltése érdekében az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

1. A hitelintézetek részére bevezetésre kerül a 2020-as adóévre egy ún. járványügyi különadó, amelyet a 2020. évi az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó törvény) szerinti adóalap 50 milliárd Forintot meghaladó része után kell megfizetni. A különadó mértéke 0,19 százalék.

A járványügyi különadó fizetési kötelezettségét az adóalany csökkentheti a Különadó törvény szerinti látvány-csapatsport szervezetek támogatásával.

2. A kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások részére 2020. május 1-től a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig terjedő időszak bármely napját magában foglaló teljes adóévi nettó árbevétele, amely a vállalkozásnak a kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt, beszerzett áruk szállítójának az adóalany által nyújtott szolgáltatásból származik, valamint a kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt áru szállítója által az adóalanynak adott engedmény összegét is magában foglalja.

Az adó mértéke az alábbiak szerint alakul:

ADÓALAP MÉRTÉKE                                                                      ADÓ MÉRTÉKE
500 millió Forintig                                                                          0%
500 millió Forint – 30 milliárd Forint közötti rész                       0,1%
30 milliárd Forint – 100 milliárd Forint közötti rész                   0,4%
100 milliárd Forint feletti rész                                                      2,5%

A fentiekről szóló részletes szabályok a Magyar Közlöny 73. számában olvashatóak.