A Kormány 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2021. november 18-án kihirdetésre került, és 2021. november 19-én hatályba is lép a 637/2021. (XI.18.) Korm. rendelet, amely a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. VII.29.) Kormányrendeletet kiegészíti aképpen, hogy kötelezővé teszi az egészségügyi dolgozók számára az emlékeztető védőoltást (harmadik oltás) egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén pedig a második

Tovább

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2021. (XI. 16.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről

2021. november 16-án kihirdetésre került, és 2021. november 17-én hatályba is lépett az 50/2021. (XI. 16.) MNB rendelet, amely szerint a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a rendelet hatályba lépésének napjától a jegybanki alapkamat mértéke 2,10%.

Tovább

A Kormány 617/2021. (XI. 8.) Korm. rendelete a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2021. november 8-án kihirdetésre került, és 2021. november 9-jén hatályba is lépett a617/2021. (XI. 8.) Kormányrendelet, amely Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásnak és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Kormányrendeletet módosítja aképpen, hogy 2022. szeptember 30-ig meghosszabbította az átjárhatóságot a SZÉP-kártya egyes alszámlái között. Ennek értelmében 2022. szeptember 30-ig a SZÉP-kártyát elfogadó szolgáltatók a tevékenységi körükbe tartozó

Tovább

A Kormány 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

2021. október 28-án kihirdetésre került, és 2021. november 1-jén hatályba is lépett az 599/2021. (X. 28.) Kormányrendelet, amely az állami és önkormányzati foglalkoztatottak kötelező oltásának szabályait tartalmazza. A rendelet a következő alkalmazottakra terjed ki: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménynél, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménynél,

Tovább

A Kormány 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a munkahelyek koronavírus elleni védelméről

2021. október 28-án kihirdetésre került, és 2021. november 1-jén hatályba is lépett az 598/2021. (X. 28.) Kormányrendelet, amelynek értelmében a cégek és vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a koronavírus elleni védőoltás felvételét a foglalkoztatottak számára, ha ezt szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében. A munkáltató elektronikus úton, vagy papír alapon

Tovább

A Kormány 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

2021. október 28-án kihirdetésre került, és 2021. november 1-jén hatályba is lépett az 597/2021. (X. 28.) Kormányrendelet, amely a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletet módosítja aképpen, hogy 2021. november 1. napjától kezdődően ismét kötelezővé teszi a maszkviselést az alábbiak szerint: Mindenki köteles maszkot orrot és szájat eltakaró módon

Tovább

A személyes adatokat kezelő vállalkozások és szervezetek felülvizsgálati kötelezettségéről

Az Európai Unió tagállamaiban 2018. május 25-étől kötelezően alkalmazandó a GDPR-rendelet, amelynek értelmében a rendelet hatálya alá tartozó vállalkozások és szervezetek adatkezelőinek az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján háromévente felül kell vizsgálniuk, hogy az adatkezelés céljának megvalósulásához továbbra is szükséges-e a személyes adatok kezelése. Ezt a felülvizsgálatot

Tovább

2022. január 1-től változnak a Ptk. cégjogi szabályai

2022. január 1-jétől több változás is hatályba lép a Ptk. cégjogot érintő rendelkezéseiben, amelyek célja elsősorban a társasági jog stabilitásának és versenyképességének erősítése. A módosítás érinti a felügyelőbizottsági tagságot, amelyet immáron jogi személy is betölthet majd oly módon, hogy ebben az esetben az köteles kijelölni a felügyelőbizottsági tagi feladatokat a nevében ellátó természetes személyt, illetve

Tovább

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 2022. január 1-jéig történő meghosszabbításáról döntött

2021. szeptember 27-én az Országgyűlés elfogadta a Kormány javaslatát a koronavírus járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan, amelynek értelmében a veszélyhelyzet 2022. január 1-jéig érvényben marad.

Tovább

A Kormány 537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelete a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól

2021. szeptember 15-én kihirdetésre került, és 2021. szeptember 16-án hatályba is lépett az 537/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet, amely a fizetési moratórium hatálya alá tartozó, természetes személyek hitelkártya szerződésére, valamint folyószámla-hiteleire vonatkozik. A rendelet kimondja, hogy amennyiben az adós a rendelet hatálybalépését megelőzően (2021. szeptember 16.) a fizetési moratóriumot igénybe vette, és abból kilépett, úgy a

Tovább