Szerző: admin

Összefoglaló a reklámtörvény módosításáról

Az Országgyűlés 2016. december 12-én elfogadta az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot („Módosító törvény”), melynek 20. pontja (53-56.§) rendelkezik a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) módosításáról. Az anyagunkban beidézett Módosító törvény szerinti dőlt betűs törvényszövegben a módosításokat vastag betűvel és aláhúzással jelöltük.

Bővebben

2017. január 1-jétől jelentősen átalakul a jövedéki szabályozás

A nemzetgazdasági miniszter benyújtotta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely – többek között – 2017. január 1-jéről 2017. április 1-jére módosítaná az új jövedéki törvény (2016. évi LXIII. törvény) lényegi rendelkezéseinek hatályba lépését. A javaslat elfogadása esetén a lentiekben hivatkozott nyilatkozattételi kötelezettség határideje is meghosszabbodna 2017. február 28. napjáig. Hangsúlyozzuk,

Bővebben

A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv reformját tervezi az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság előterjesztette a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatát. A Bizottság célja a reformokkal a munkavállalók kiküldetésének elősegítése, a méltányos javadalmazási feltételek, valamint a küldő, és a fogadó tagállam vállalatai közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása. A várható módosítások három fő területet érintenek: a hosszú távú kiküldetések esetén az

Bővebben

Kikerült az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás az Mt. hatálya alól

Az egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény 2016. szeptember 1. napjától hatályon kívül helyezte a Munka Törvénykönyvének (Mt.) azon rendelkezéseit melyek az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályait rögzítették, ezzel egyidejűleg az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás szabályai átkerültek a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Sztv.) törvény rendelkezései közé. A módosítások alapján a diákok és

Bővebben

Az új polgári perrendtartásról szóló törvényt tárgyalja az Országgyűlés

2016. október 3-án kezdődött meg az új polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat részletesvita-szakasza az Országgyűlésben. A javaslat indoklása szerint az új törvény célja a perhatékonyság rendszerszintű megvalósítása, a felek közötti egyeztetés előmozdítására irányuló eljárási szabályok kialakítása, az osztott perszerkezet bevezetése, a csoportperek szabályainak megalkotása, a professzionális pervitel biztosítása érdekében a kötelező jogi képviselet kialakítása a törvényszékeken,

Bővebben

Módosult az adózás rendjéről szóló törvény

A módosításokkal szűkült a lehetőség arra, hogy az adótartozással rendelkezők részesedésük eladásával próbáljanak kibújni a helytállási kötelezettség alól. Az új rendelkezések alapján az  adó megfizetésére kötelezhető a jogi személy tartozásaiért korlátozottan felelős, részesedését átruházó tag vagy részvényes (kivéve Nyrt. esetén) a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházott részesedéssel arányos részének erejéig, amennyiben a tag/részvényes a

Bővebben

Öt millió forint bírságot szabott ki a GVH túlzó állítások miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szeptemberben megállapította, hogy a Manna Natúr Kozmetikum Kft. több termékkel (szappanok, fürdőgolyók, illóolajok, stb.) kapcsolatban széles körben alkalmazott a termékek kozmetikai funkciót illetően túlzó állításokat. A fogyasztók intenzív figyelemfelhívó hirdetések kapcsán juthattak el a cég honlapjára, ahol a termékek különböző kedvező hatásáról találhattak tájékoztatást. A GVH megállapította, hogy az egyes termékekről

Bővebben

Közeleg a munkavédelmi képviselő-választásra szabott határidő

Korábbi hírlevelünkben jeleztük, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2016. július 8-ai módosításának megfelelően azon munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma a 20 főt eléri, kötelező munkavédelmi képviselőt választani. Azoknál a munkáltatóknál, ahol jelenleg nincs választott képviselő, a választást fél éven belül, azaz legkésőbb 2017. január 8- napjáig kell megtartani.

Bővebben

Hírlevél 2016. szeptember-október

A tartalomból: A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv reformját tervezi az Európai Bizottság Kikerült az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás az Mt. hatálya alól Az új polgári perrendtartásról szóló törvényt tárgyalja az Országgyűlés Módosult az adózás rendjéről szóló törvény Közeleg a munkavédelmi képviselő-választásra szabott határidő Változások jövő évtől a Cafeteria-rendszerben

Bővebben

Változások jövő évtől a Cafeteria-rendszerben

2017. január 1-jétől jelentősen megváltozik a Cafeteria-ban adható juttatások köre. A béren kívüli juttatások elnevezés alatt jövő év elejétől változatlan adóterhek mellett csak kétféle juttatás adható majd. Az egyik – változatlan alszámlákkal és keretösszegekkel – a Széchenyi-pihenőkártya szolgáltatásai, a másik pedig az új elemként bevezetésre kerülő juttatott pénzösszeg, vagyis készpénz-cafetaria, mely utóbbi évente maximum 100.000,-

Bővebben
[clean-login]