2020. október 28-ától módosultak a karanténszabályok

2020. október 28-án lépett hatályba a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos szabályok módosításáról szóló törvény, mely a járványügyi készültség ideje alatt van hatályban.

A módosítás szerint meghatározott országokból történő beutazás esetén az érintett karanténkötelezettnek a Magyarországra történő belépést követően tájékoztatnia kell a határellenőrzést végző rendőri szervet annak a karanténlakásnak a pontos címéről, ahol a hatósági házi karantén idején tartózkodni fog, majd köteles közvetlenül a karanténlakáshoz közlekedni. Az utazást kizárólag egészségügyi, műszaki, vagy menetrendi okból szakíthatja meg.

Az érintett köteles a karanténlakást az oda történő megérkezéskor azonnal elfoglalni és a karanténlakás bejárati ajtaján a határellenőrzést végző rendőri szerv által részére átadott jelölést mindenki által jól láthatóan elhelyezni.

Korábban az Eütv. már elrendelte a hatósági házi karantén elektronikus szoftver (a továbbiakban: karantén szoftver) alkalmazásával történő ellenőrzését, melynek használata eddig önkéntes alapon történt. Jelen módosítás szerint amennyiben a karantén szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, akkor a karanténkötelezett köteles azt a hatósági házi karantén ideje alatt használni.  A karanténszoftver az érintett nagykorú cselekvőképes személy mozgását követi nyomon, valamint rögzíti arcképmását és továbbítja a kötelezett által megadott egészségügyi adatokat.

A karanténlakást a karantén ideje alatt kizárólag orvos utasítására, megbetegedés miatt, illetve életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén lehet elhagyni.

Ha az egészségügyi vizsgálat eredménye alapján a karanténkötelezett a hatósági házi karantén alól mentesül, az egészségügyi vizsgálat eredményét elektronikus űrlap ügyfélkapun keresztül történő beküldésével magyar vagy angol nyelven mutathatja be a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére.

A hatósági házi karantén végrehajtását a rendőrség ellenőrzi. Az ellenőrzés végrehajtását az érintettnek kötelessége segíteni, és ha a helyszíni ellenőrzés másként nem hajtható végre, a rendőrt köteles a karanténlakásba beengedni.

A karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a karanténszabályok megsértése esetén 5 000 forinttól 150 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki. A bírság több egymást követő jogsértés esetén ismételten kiszabható. Az azonos napon elkövetett jogsértések miatt kiszabható bírság legfeljebb 600 000 forint lehet.