A Kormány 449/2021. (VII. 29.) Kormányrendelete a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

2021. július 29-én kihirdetésre került, és 2021. augusztus 1-jén hatályba lépett a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Kormányrendelet.

A rendelet rögzíti, hogy veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatók tekintetében az

 • alapellátást,
 • ügyeleti ellátást,
 • járóbeteg-szakellátást,
 • diagnosztikát,
 • fekvőbeteg-szakellátást,
 • mentést igénylő ellátást,
 • betegszállítást,
 • bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást,
 • fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátását (dolgozók és fogvatartottak alapellátását), valamint
 • a közvetlen lakossági gyógyszerellátást

nyújtó egészségügyi szolgáltatónál nem hozható létre olyan jogviszony, amelynek keretében az egészségügyi tevékenységet olyan egészségügyi dolgozó, illetve rezidens végezné, aki a koronavírus elleni védőoltást nem vette fel.

Az az egészségügyi dolgozó, aki e rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a védőoltást, köteles 2021. szeptember 1. napjáig

 • egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást,
 • kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni,

majd kétdózisú oltóanyag esetén ezt követően a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban felvenni.

Mentesülés:

A fentiek alól mentesül az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja.

Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére, háziorvosának javaslata alapján

 • a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában pedig
 • a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségügyi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos adja ki.

Az a foglalkoztatott, aki az oltási kötelezettség határidejét megelőzően mentesüla rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a mentesülés megszűnését követő 30 napon belül köteles felvenni

 • egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást,
 • kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát.

Védőoltás felvételének igazolása:

A munkáltató a foglalkoztatottat felhívhatja a védőoltás felvételének igazolására.

E felhívásra a foglalkoztatott 5 napon belül köteles hitelt érdemlő módon igazolni a védőoltás felvételét a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:

 • uniós digitális Covid-igazolvány,
 • védettségi igazolvány, illetve applikáció,
 • védőoltásról szóló igazolás,
 • nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadására vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz.

Azt a foglalkoztatottat, aki a védőoltást a meghatározott határidőkig nem vette fel, a munkáltató felhívja, hogy

 • a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét a fentiek szerint igazolja, vagy
 • az említett orvosi szakvéleményt mutassa be.

Amennyiben a foglalkoztatott a munkáltató felhívásától számított 15 napon belül

 • nem igazolta a munkáltató felé a védőoltás felvételét, vagy
 • nem mutatta be az orvosi szakvéleményt,

úgy a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetik.

Ebben az esetben, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony ily módon történő megszüntetése esetén a foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő, és végkielégítés nem illeti meg.

A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.

Fontos megemlítenünk, hogy a fentiek tekintetében kizárólag az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyag vehető figyelembe.