A Kormány rendelete a koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről

A Kormány a 2021. június 9-én kihirdetett, 318/2021. (VI. 9.) rendeletében az adózási szabályok könnyítéséről döntött, amely érinti az általános adóigazgatási szabályokat, a turizmusfejlesztési hozzájárulást, a szociális hozzájárulási adót, illetve a SZÉP-kártyára béren kívüli juttatás formájában kiutalható összeget az alábbiak szerint:

 1. Adóigazgatási szabályok – fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy részére az őt terhelő adótartozás tekintetében az adóhatóság kérelemre, legfeljebb 5 millió Ft összegű adóra, egy alkalommal

 • legfeljebb hathavi pótlékmentes fizetési halasztást, vagy
 • legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

A kérelem 2021. december 31-ig terjeszthető elő, amelyben az adózónak valószínűsíteni szükséges azt, hogy a fennálló fizetési nehézsége a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Az eljárás ügyintézési határideje 15 nap.

A nem természetes személy adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy tekintetében az adóhatóság az adótartozást kérelemre, egy alkalommal,

 • legfeljebb a tartozás összegének 20%-ával, de 5 millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli,
 • ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdasági tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezető okból ellehetetlenítené.

Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető, a kérelem 2021. december 31-ig terjeszthető elő, melynek ügyintézési határideje szintén 15 nap.

Az adómérséklés és a fizetési kedvezmény együtt nem engedélyezhető.

Az adómérséklés igénybevételének engedélyezése esetén a fennmaradó összegre a fenti fizetési kedvezmény már nem engedélyezett, továbbá ugyanígy a fizetési kedvezmény igénybevételének engedélyezése esetén sem engedélyezhető ezzel egyidejűleg az adótartozás mérséklése is.

2. Turizmusfejlesztési hozzájárulás

2021. január 1. és 2021. december 31. között a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezetteket nem terheli fizetési kötelezettség, a hozzájárulást nem kell megállapítaniuk, bevallaniuk és megfizetniük.

3. Szociális hozzájárulási adó

 • A 2021. évben adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a SZÉP-kártyára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.
 • 2021. június 10. és 2021. december 31. között nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni az Szja. tv. szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után.
 • A 2021. június 10. és 2021. december 31. között létrejött munkaviszonyok esetén a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvénytől eltérően, munkaerőpiacra lépőnek minősül az, aki a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül legalább 92 napig rendelkezett TB-kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozói jogviszonnyal.

4. SZÉP-kártyára adható összeg emelése

2021. évben a SZÉP-kártya

 • szálláshely alszámlájára legfeljebb évi 400 ezer forint,
 • vendéglátás alszámlájára legfeljebb évi 265 ezer forint,
 • szabadidő alszámlájára legfeljebb évi 135 ezer forint összegű támogatás minősül béren kívüli juttatásnak.

2021. évben az éves rekreációs összeg az alábbiak szerint alakul, ha a munkáltató költségvetési szerv:

 • évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll, vagy ha a munkaviszony a magánszemély halála miatt szűnik meg;
 • ha a munkaviszony csak az év egy részében áll fenn, akkor az évi 400 ezer forintnak a munkaviszonyban eltöltött napokkal arányos összege.

Minden más munkáltató esetében a 2021. évi rekreációs összeg:

 • évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll, vagy ha a munkaviszony a magánszemély halála miatt szűnik meg;
 • ha a munkaviszony csak az év egy részében áll fenn, akkor az évi 800 ezer forintnak a munkaviszonyban eltöltött napokkal arányos összege.