A koronavírus járvánnyal kapcsolatos újabb korlátozások

2020. augusztus 30. napján megjelent a Magyar Közlönyben a múlthét csütörtökön bejelentett szigorított határbelépésekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazó rendelet, amely 2020. szeptember 1-jén lép életbe.

A rendelet beutazással kapcsolatos rendelkezései röviden összefoglalva az alábbiak:

Magyar állampolgár személyforgalomban Magyarországra történő belépésekor egészségügyi vizsgálaton eshet át, amely során ha fertőzés gyanúja felmerül, úgy hatóság által kijelölt helyen, vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, úgy 14 napra hatósági házi karanténban vagy az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban (ha nem rendelkezik magyarországi lakcímmel) kerül elhelyezésre. A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal SARS-CoV-2 PCR teszten vegyen részt, annak érdekében, hogy a karantént előíró rendelkezés alól felmentést kaphasson. Felmentést kap az adott személy, ha mindkét teszt bizonyítja, hogy a teszt elvégzésekor a szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.

A rendelet szempontjából a magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esik mindazon személy, aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, valamint családtagja, ha ezen jogukat okmánnyal igazolják, továbbá aki rendelkezik 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja, illetve aki magyarországi sportszervezetnek versenyzője, sportszakembere, valamint aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi névre szóló meghívással vagy delegálással részt vevő személy, ha ezen személyek a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételüket követően lépnek be Magyarország területére.

A rendelet szerint nem magyar állampolgár főszabályként személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be.

Azonban a rendőri szerv engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja:

 • magyarországi bírósági vagy hatósági eljárási cselekményen történő részvétel,
 • olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,
 • egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • hallgatói vagy tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése,
 • fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban,
 • családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) való részvétel,
 • hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy
 • egyéb méltányolható ok.

Kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás keretében bármely állam területéről érkező személy beléphet Magyarország területére, így fenti korlátozás nem vonatkozik azon személyekre, akik valószínűsítik üzleti célú utazásuk tényét.

Magyar állampolgársággal nem rendelkező személy is köteles a belépés során tűrni az egészségügyi vizsgálatokat, amelyek ha fertőzés gyanúját mutatják, úgy nem léphet be Magyarország területére. Azon nem magyar állampolgárokra, akik – az egészségügyi vizsgálatot követően – személyforgalomban Magyarország területére beléphetnek, ugyanazon karantén szabályok, valamint felmentési szabályok vonatkoznak, mint a belépő magyar állampolgárokra (kivétel, ha a belépésre sporteseményen való részvétel miatt, vagy ha katonai konvoj miatt, vagy ha szomszédos állam területéről/vagy területére történő belépésre ingázás miatt kerül sor).

A Magyarország területén átutazó személyekre vonatkozóan az országos rendőrfőkapitány meghatározza és a rendőrség hivatalos honlapján közzéteszi az átutazó forgalom be- és kilépésére szolgáló közúti határátkelőhelyeket, az átmenő forgalom útvonalát, a pihenőhelyeket és a Magyarország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet („ún tranzitútvonatal”).

Időközben a 2020. szeptember 1. napján megjelent rendelet szerint Csehországba, Lengyelországba, valamint Szlovákiába utazó magyar állampolgárokra, valamint ezen országok állampolgáraira vonatkozóan is beutazási könnyítések léptek életbe, amennyiben az utazó személy igazolja, hogy a szálláshelye a célország területén lefoglalásra került már szeptember 1-jét megelőzően és:

 • cseh, lengyel vagy szlovák állampolgár esetén Magyarországra történő beutazását megelőző 5 napon belül, egy alkalommal elvégzett, SARS-CoV-2 PCR teszt eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, vagy
 • magyar állampolgár a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság vagy a Szlovák Köztársaság területéről történő hazaérkezését követően Magyarországon egy alkalommal elvégzett, SARS-CoV-2 PCR teszttel igazolja, hogy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.