A Médiatanács aktualizálta a médiatartalmak korhatár-besorolására vonatkozó ajánlását

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2021. szeptember 15-én közzétette honlapján a médiatartalmak korhatár-besorolására vonatkozó ajánlásának aktualizált változatát.

A 2011-ben készült ajánlás kiegészítése a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény által a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvénybe iktatott módosító rendelkezések következtében vált szükségessé.

A törvénymódosítás 2021. július 8. napjától kezdődő hatállyal előírja többek között azt, hogy a médiaszolgáltatóknak azt a műsorszámot is a 18 tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott kategóriába kell sorolniuk, amelynek meghatározó eleme a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a népszerűsítése, megjelenítése.

Az aktualizált ajánlás rögzíti, hogy mik azok a figyelembe veendő szempontok, amelyek alapján eldönthető, hogy a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a népszerűsítése, megjelenítése meghatározó eleme-e a műsorszámnak, és ennélfogva a 18 éven aluliaknak nem ajánlott kategóriába sorolandó-e.

A Médiatanács iránymutatása szerint a homoszexualitás, nemváltás megjelenítése nem tilalmazott általánosságban, hanem az igényel a besoroláskor mérlegelést, hogy a szexuális irányultságot megjelenítő közvetlen kontaktus, kapcsolat (vagy a nemváltás) a műsorszám meghatározó, lényegi eleme, a műsorszám mondanivalója (erről szól a tartalom), vagy ha a műsorszám ezeket az elemeket, illetve a homoszexualitást követendő magatartásként ábrázolja, népszerűsíti.

Az ajánlás szerint:

  • meghatározóan jeleníti meg a műsorszám a nemváltással és a homoszexualitással kapcsolatos témaköröket, ha annak fókuszában a homoszexualitás / nemváltoztatás értékeinek, előnyeinek, különlegességének hangsúlyozása áll, tehát ezek a témák a tartalom központi elemét képezik;
  • népszerűsítésnek minősül a homoszexualiátsnak és a születési nem megváltoztatásának a hagyományos szexuális életviteltől vonzóbb színben való feltüntetése, annak követendő életformaként történő bemutatása, továbbá az e témákkal kapcsolatos, a médiatartalmakban megjelenő olyan propaganda tevékenység, melynek célja ezen nézetek terjesztése.

Az ajánlás kiemeli, hogy nem tekintendők problematikusnak a gyengédséget kifejező általános gesztusok, (pl. a puszi, ölelés, kézen fogva sétálás, csók), feltéve, ha azok bemutatása nem öncélú, és nem a tartalom központi meghatározó eleme, hanem egyértelműen a gyengédség, a szeretet, az összetartozás vagy adott esetben az együttérzés szemléltetésére irányul.

Az ajánlásban a Médiatanács néhány példát is nevesít olyan korábbi alkotások közül, amelyek a törvénymódosítás következtében a 18 éven aluliak számára nem ajánlott kategóriába tartoznak, úgy mint:  Adéle élete, A fiúk a klubból, Ez bűn, Mindent anyámról, X generáció, Szólíts a neveden, L (The L Word), Lip Service, Shameless – Szégyentelenek, Skin I live in.

A törvénymódosítás hatályba lépésének napjától, azaz 2021. július 8. napjától kezdődően a reklámokat a kiskorúak védelme érdekében szintén korhatári kategóriákba kell sorolni, melynek során a műsorszámok kategorizálására vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Az ajánlás szerint amennyiben a reklámblokkon belül akár egyetlen elem is magasabb korhatári besorolást indokol annak tartalma, valamint közvetített üzenete alapján, úgy a teljes reklámblokk a magasabb korhatári kategóriába sorolandó.

Az ajánlás végül kitér arra is, hogy – miután a törvénymódosítás kifejezetten előírja, hogy nem minősül közérdekű közleménynek vagy társadalmi célú reklámnak az olyan műsorszám, amely alkalmas a gyermekek megfelelő fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődésének a kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme a szexualitás öncélú ábrázolása, a pornográfia, továbbá a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a népszerűsítése, megjelenítése – a médiaszolgáltatóknak annak megítélése során, hogy egy közérdekű közlemény vagy társadalmi célú reklám kapcsán fennállnak-e a minősítést befolyásoló fenti kizáró szempontok, az ajánlás 18 éven aluliaknak nem ajánlott tartalmak kapcsán tett megállapításait szükséges figyelembe venniük.

A Médiatanács ajánlása teljes terjedelmében az alábbi internetes linken elérhető:

https://nmhh.hu/cikk/180154/A_Mediatanacs_klasszifikacios_ajanlasa_korhatarbesorolas_es_a_kepernyore_illesztheto_piktogramok