Apró módosítás a Reklámtörvényben

2018. január 1-jétől hatályát vesztette gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtörvény) 5/G. §-a, mely az 5/C. § (tiltott kedvezmény a reklámközvetítő számára, árengedmény-átadási kötelezettség és a reklámközvetítői díj) és az 5/D. § (1) (tiltott kedvezmény a reklámszolgáltató számára) és (4) (egyazon közzétételre irányuló szerződés vonatkozásában reklámközvetítő és médiahirdetésifelület-értékesítő közti tulajdonosi részesedés tilalma) bekezdésének megsértése esetén rendelkezett a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásának lefolytatásáról.

A módosítás indoka, hogy a GVH versenyfelügyeleti eljárására a Tpvt. (azaz a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 1996. évi LVII. törvény) irányadó, melyre tekintettel került sor januártól a Reklámtörvény szabályozási körébe nem illő rendelkezés hatályon kívül helyezésére.