Az Országgyűlés elfogadta a GDPR-salátatörvényt

Az Országgyűlés 2019. április 1-jén délután elfogadta a „GDPR-salátaként” emlegetett, az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvénymódosítási csomagot, amely az Adatvédelmi reformok végrehajtását hivatott széles körben rendezni. A módosítások átfogó jellegét jól szemlélteti, hogy a változások 86 törvényt érintenek, melyekből az alábbiakat kívánjuk kiemelni a teljesség igénye nélkül:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény többek között az alábbiakkal módosul:

  • munkáltató a munkavállalót a személyiségi jogainak korlátozásának módjáról, feltételeiről, várható tartamáról, valamint annak szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekről is köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót;
  • munkavállaló biometrikus adatainak kezelése kizárólag a törvény által megengedett kivételes esetekben kezelhető;
  • erkölcsi bizonyítványokkal kapcsolatos adatkezelések
  • informatikai és számítástechnikai eszközöket, ha a felek eltérően nem állapodnak meg, a munkavállaló nem használhatja magáncélra.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása a vásárlók könyvébe tett bejegyzések zártan kezelését írja elő.

Fentieken felül jelentős módosításokat fogadtak el a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény kapcsán is. Továbbá többek között módosultak az egyes közhiteles nyilvántartásokkal, valamint a közművekkel kapcsolatos jogszabályok is.

Az elfogadott törvényjavaslat egységes szerkezetben elérhető itt.