Módosult a székhelyszolgáltatásról szóló rendelet

Július 19-én lépett hatályba a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017 (VI.1.) számú 2017. július 1-jétől hatályos IM rendeletet is módosító újabb IM rendelet.

A módosító rendelet egyik legfontosabb rendelkezése, hogy míg eddig a székhelyszolgáltató csak a kizárólagos tulajdonában álló ingatlanra, vagy olyan ingatlanra köthetett szerződést, amelyre a használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, a módosítás alapján mostantól egyéb esetekben is lehetőségük van székhelyszolgáltatást nyújtani a cégeknek, hiszen amennyiben az adott cég nem felel meg a fenti feltételeknek, de rendelkezik az ingatlan tulajdonosának előzetes hozzájárulásával és a következő feltételek közül valamelyik fennáll: a székhelyszolgáltató, illetve a megbízó cég kapcsolt vállalkozások, jelentős tulajdoni részesedésű vagy egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások, avagy a székhelyszolgáltató a megbízó cég kézbesítési megbízottjaként van a cégjegyzékben bejegyezve, vagy a felek között a székhelyszolgáltatáson túl tartós könyvvezetési jogviszony áll fenn, ezekben az esetekben is lehetőség nyílik székhelyszolgáltatás nyújtására.

A székhelyszolgáltatásról szóló rendelet egyekben rendelkezik a felek közötti megbízási szerződésről, valamint a székhelyszolgáltató kötelezettségeiről a cég iratai és ingóságai őrzésével, a cég cégtáblájának elhelyezésével, a postai küldemények átvételével, illetve az adózás rendjéről szóló törvény szerinti bejelentési kötelezettségével kapcsolatosan. A módosítás ezen kötelezettségek körében pontosítja, hogy a cég cégtáblája az ingatlanon közterületről jól látható helyen kell, hogy elhelyezésre kerüljön, a postai küldemények kapcsán pedig rögzíti, hogy nincs lehetőség olyan postai szolgáltatás igénybevételére, amely eredményeképpen a küldemény átvételére a székhelytől eltérő címen kerüljön sor.

Végül, a módosításnak köszönhetően majdnem egy évvel, azaz 2018. június 30. napjáig kitolódik azon határidő, ameddig a felek kötelesek jogviszonyukat a rendeletben előírásainak megfelelően módosítani, valamint, ha írásbeli szerződést eddig az időpontig nem kötöttek, kötelesek a székhelyszolgáltatásra vonatkozó szerződésüket írásba foglalni.