Szigorítaná a reklámok, reklámhordozók és reklámtartó berendezések elhelyezését a magyar építészetről szóló törvény

Lázár János 2023. március 1-jén a Facebook oldalán jelentette be a magyar építészetről szóló törvény koncepció közzétételét, melyet az Építési és Közlekedési Minisztérium a kormany.hu oldalon osztott meg, s melynek településkép-védelmi fejezetében alapelvként kerül meghatározásra, hogy közterületről látható reklámhordozó és reklám csak olyan helyen és olyan méretben, megjelenési formában helyezhető el, amely a településképet nem sérti, így a település vagy településrész jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatát romboló, a tájba és településképbe nem illő reklámhordozók levételre kerülnek.

Fontos kiemelni, hogy a közzétett szöveg még nem konkrét törvényjavaslat.

A koncepció szövege szerint a törvény felhatalmazása alapján kiadásra kerülő reklám-kormányrendelet meghatározza a reklámeszközök méretét, az elhelyezhetőség időtartamát, az alkalmazható technológiát, továbbá a kérelem kötelező tartalmi elemeit, amelyekkel a reklámeszközök (reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések) tudomásulvételét kezdeményezni lehet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál. Azok az eszközök, amelyek kihelyezését a hivatal tudomásul vette, rákerülnek a „reklámzaj térképre”. Az így létrejövő országos reklámkatasztert a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság fogja vezetni, hogy csak a reklámkataszterben szereplő reklámeszközök esetében legyen jogszerű a reklámelhelyezés.

A törvény tárgyi hatálya továbbra sem terjed ki a kampányeszköznek minősülő politikai reklámokra és a cégtáblákon, üzlethelyiségek kirakatában elhelyezett gazdasági reklámokra, ugyanakkor a közlekedési területek mentén (akár a közút részeként, akár az ennek szomszédságában lévő telken) elhelyezett reklámokra már igen.

A jogszabályokban foglalt tilalmak és korlátozások megszegése esetén a reklámbírság mértéke 500 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet, és a jogsértő állapot megszüntetésének elmulasztásakor ismételten kiszabható. A végrehajtásáért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lesz a felelős.