Újból meghosszabbították a védelmi intézkedéseket, és rendelet született a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

2021. március 28-án lépett hatályba a Kormány 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról, mely szerint több korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos rendeletét is újból meghosszabbította a Kormány:

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet hatályát 2021. április 8. napjáig meghosszabbították – az oktatásra vonatkozó intézkedések kivételével, amelyeket 2021. április 19. napjáig lehet alkalmazni.

Szintén 2021. március 28-án lépett hatályba a Kormány 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról. 

A rendelet szerint a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lépnek hatályba az alábbi rendelkezések:

  • A kijárási tilalom időszaka az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak.
  • A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek.
  • Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak. Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás
  • Az üzletek vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat. (A 14. életévét be nem töltött kiskorút, a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és a fogyatékossággal élő személy segítőjét nem kell figyelembe venni.) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.
  • Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a bejutásra várakozók – az egy háztartásban lévők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak, a vásárlók számára a kézfertőtlenítés folyamatosan biztosított legyen, az üzlet vásárlóterében a felületek és a bevásárláshoz használt eszközök fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.
  • A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek, tehát egyelőre nem nyithatnak ki normál üzemben.

Mindezek betartását a rendőrség és a kormányhivatal fogja ellenőrizni. A kötelezettségek megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírság szabható ki, illetve az üzlet egy naptól legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárásra kerülhet.

A 145/2021. (III. 27.) számú rendeletében döntött a Kormány a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről, mely szerint 2021. április 19-étől a köznevelési intézmények – az óvoda kivételével – és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek. Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.

A köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.