2020. július 1-jével módosulnak a számlaadat-szolgáltatás szabályai

2020. július 1-jével megváltoznak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény Összesítő jelentésre vonatkozó szabályokat tartalmazó 10. számú mellékletének szabályai. A módosított előírások alapján júliustól számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

  • áfaalanyok,
  • belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és
  • erről számlát, számlát helyettesítő okmányt állítanak, bocsátanak ki.

Áfaalanynak számít az a jogképes személy, vagy szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére.  Tehát a fenti szabály azokra is vonatkozik, akik alanyi adómentességet alkalmaznak, vagy adómentes tevékenységet folytatnak. A kötelezettek körébe tartozik a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozás is.

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében a jogszabály – azon túl, hogy az ügyletet belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére teljesítsék – csak azt a feltételt szabja, hogy annak belföldön teljesítettnek kell lennie. Így az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed azokra az ügyletekre is, amelyekhez kapcsolódóan nem kerül sor adó áthárítására, vagy az ügyletet terhelő adó megállapítása az Áfa tv. különös szabálya alapján történik.

Abban az esetben, ha a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő nem kizárólag belföldön végez gazdasági tevékenységet, az adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozásában azt kell figyelembe venni, hogy az ügyletben belföldi vagy külföldi adóalanyi minőségében jár-e el.

2020. július 1-jétől továbbra sem teljesítendő számlaadat-szolgáltatás a nem adóalany és a külföldi adóalany részére teljesített ügylet számlájáról.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az elektronikus és a papíralapú bizonylatokra egyaránt. Az online pénztárgéppel előállított számla azonban nem tartozik ebbe a körbe. Az adatszolgáltatási kötelezettség azokra a számlákra is kiterjed, amik nem tartalmaznak áfát.

Változik a számla kibocsátására rendelkezésre álló idő is: a számla kibocsátására meghatározott, a teljesítéstől számított észszerű idő 2020. július 1-jétől 15 napról 8 napra csökken.

2020. július 1-jétől módosul a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírás is. Ennek értelmében a számlán – függetlenül attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát illetve milyen összegben – fel kell tüntetni a belföldi beszerző adóalany adószámát is.