A Kormány Gazdaságvédelmi Operatív Törzset állított fel

A Magyar Közlöny 2020. június 24-i számában kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól szóló 297/2020. (VI. 24.) Kormányrendelet, mely szerint a Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hátrányos hatásainak enyhítése, illetve elhárítása érdekében Gazdaságvédelmi Operatív Törzset állít fel.

A rendelet értelmében az Operatív Törzs feladatai az alábbiak:

–  figyelemmel kíséri a magyar gazdaság védelme érdekében meghozott kormányzati intézkedéseket, és a gazdaságvédelmi intézkedések végrehajtását,

–  javaslatot tesz a Kormány részére azon tényezők, vagy szabályozások megszüntetésére, amelyek akadályozzák a vállalkozások tevékenységét, valamint a Magyarországon megvalósuló vagy megvalósítani kívánt beruházásokat,

–  javaslatot tesz a Kormány részére az európai uniós és hazai források kihelyezését könnyítő intézkedések megtételére,

–  véleményezi a magyar gazdaság védelme szempontjából releváns kezdeményezéseket, és javaslatot fogalmaz meg a kormányzati beavatkozásra.

Az Operatív Törzs vezetésével a Kormány a pénzügyminisztert bízta meg, tagja között pedig megtalálható többek között az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezérigazgatója, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelmi hatósági ügyekért felelős szakmai felsővezetője, a Magyar Államkincstár elnöke, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője.

Az Operatív Törzs vezetője az ülésekre külső szakértőt is meghívhat. Az Operatív Törzs ülésén tanácskozási joggal részt vehet a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi fogyasztóvédelemért felelős képviselője, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint a Közbeszerzési Hatóság képviselője.

Az üléseken a miniszterelnök bármikor részt vehet, ez esetben az ülést a miniszterelnök vezeti.

Az Operatív Törzs az ügyrendjét maga állapítja meg, és szükség szerint ülésezik. Az ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti, az ülés összehívásáról az Operatív Törzs vezetője dönt.

A rendelet 2020. június 24-én lépett hatályba.